Taxgoed

Taxgoed is gespecialiseerd in taxeren en het geven van advies over waardeontwikkeling van onroerend goed. Wij zijn onder meer ervaren in het taxeren van woningen voor uitponding. Naast traditionele taxaties en WOZ-taxaties, als taxaties die voldoen aan de richtlijnen van diverse koopvarianten, richt Taxgoed zich op de volgende specialisaties:

Uitponding

Taxgoed is ervaren in het taxeren van woningen voor uitponding door woningcorporaties. Dit kunnen taxaties zijn van een geheel project, maar ook per individueel object. Op grond van het wettelijke besluit (BBSH) worden er eisen gesteld aan deze taxaties. De voorwaarden zijn: uitvoering door een onafhankelijk en erkend taxateur en een gevalideerd taxatierapport.

Bijzondere verkoopmethode

Bij complexere verkoopmethodes, zoals Koopgarant, Koopcomfort en Koop Goedkoop is een goede kennis van deze producten noodzakelijk voor het bepalen van de taxatiewaarde. Door meerdere woningcorporaties worden wij ingeschakeld om deze taxaties uit te voeren.

Jaarrekening

Ten behoeve van de jaarrekening taxeren wij op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ zowel woningen als bedrijfsmatig onroerend goed voor verschillende woningcorporaties door het hele land.

Bedrijfsmatig onroerend goed

Het vaststellen van de marktwaarde (gedeeltelijk) in verhuurde staat of v rij van huur en gebruik, op basis van de DCF- en of NAR-methode.

Herbouwwaarde

Een specialistische vorm van taxeren waarbij we de waarde bepalen van woningen of complexen voor de opstalverzekering.

Planschade Risicoanalyse

Met een Planschade Risicoanalyse is er vooraf inzicht of er financiële gevolgen van bouwplannen voor omliggende percelen zijn. Taxgoed beschikt over gedegen (juridische) kennis om een risicoanalyse te maken.

Planschadetaxatie

Dit betreft de taxatie van de financiële schade aan onroerend goed, die men kan oplopen nadat een planologische maatregel (wijziging bestemmingsplan) is doorgevoerd. Taxgoed heeft de ervaring en deskundigheid in huis om de planschade op voorhand te inventariseren, of nadat een bestemmingswijziging is doorgevoerd.

 Delen:

Comments are closed.