Oplossingen voor Projectontwikkelaars en Gemeenten

Voor projectontwikkelaars en gemeenten biedt Het Wonen dienstverlening en producten gericht op verkoop en verhuur van bestaande- en nieuwbouwwoningen, alsmede de verkoop van kavels bestemd voor woningbouw. Ons uitgangspunt is daarbij dat een deel van het proces in eigen beheer wordt uitgevoerd, maar wel de expertise van de nvm-makelaar voorhanden blijft.

Het Wonen voor koopwoningen

Door gebruik te maken van de makelaars deeldiensten van Het Wonen kunnen een aantal van de verkoopwerkzaamheden door projectontwikkelaars en gemeenten zelf uitgevoerd worden. Denk hierbij aan het opstellen van teksten en het maken van foto’s voor de presentatie van de objecten. Tevens kunnen de bezichtigingen door uw medewerkers zelf worden gedaan. In samenwerking met onze NVM-makelaars wordt de presentatie van uw woningaanbod compleet gemaakt voor het doorplaatsen op Funda.

Deze wijze van verkoop kan worden ingezet voor bestaande woningen, nieuw te bouwen woningen en nieuwbouwprojecten, maar ook voor kavels, parkeerplaatsen en garageboxen.

Het Wonen voor huurwoningen

Vergelijkbaar aan de dienstverlening voor de verkoop van woningen biedt Het Wonen de makelaars deeldienst voor de verhuur van woningen. Het Wonen verzorgt de presentatie van uw woningaanbod op Funda, waardoor u de juiste doelgroep bereikt.

Verkoopondersteuning

Ook ondersteunen wij op het moment dat er een (tijdelijke) behoefte is aan capaciteit op de verkoopafdeling. Vanuit Het Wonen kunnen wij voor korte en lange perioden één of meer ervaren verkoopmedewerkers aan uw organisatie koppelen. Zowel ondersteuning bij de verkoop van bestaande woningen als ondersteuning bij de verkoop van nieuwbouwprojecten en kavels behoort tot de mogelijkheden.

Taxgoed

De dochteronderneming Taxgoed is ervaren in het taxeren. Een specialisme van Taxgoed is het maken van Planschade Risicoanalyses en Planschadetaxaties. Bij een (voorgenomen) wijziging van een planologisch regime kan Taxgoed beoordelen of belangstellenden aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding als gevolg van planologische verslechtering. Bij een voorgenomen wijziging kan de gemeente of projectontwikkelaar aan de hand van de Planschade Risicoanalyse beoordelen of de beoogde ontwikkeling haalbaar is.

Naast het maken van Planschade Risicoanalyses en Planschadetaxaties zijn onder andere taxaties ten behoeve van financiering, verkoop en herwaardering specialismen van Taxgoed.