Ontwikkelingen Corpobog

Het BOG-onderdeel van Corpoflow breidt zich snel uit. Sinds dit jaar is het mogelijk om bedrijfsmatig onroerend goed op www.corpoBOG.nl te plaatsen. Maar ook de invoer en begeleiding van de objecten kan inmiddels al voor een groot gedeelte via Corpoflow verlopen. 

Onze bedrijfsmakelaar Diederik van Petegem benadrukt een aantal punten:

Documentenbeheer
Met Corpoflow beheert u uw bestanden door deze als pdf toe te voegen aan een object of relatie. Zo worden de huurovereenkomst, eventuele allonges, het proces-verbaal van oplevering, het energielabel, etc. bij elk object bewaard en gerubriceerd en zijn deze eenvoudig in te zien en te downloaden.

Contractbeheer
Van al uw verhuurde objecten zijn de contractafspraken in te zien, zowel van de lopende overeenkomst als van voormalige overeenkomsten. Alle gemaakte afspraken kunnen hierin worden opgenomen, van huurprijs en -periodes tot bijzondere (tijdelijke) huurverlagingen, afspraken m.b.t. de indexering, etc.
U ontvangt in Corpoflow een melding indien een huurovereenkomst binnen 6 maanden eindigt en er geen verlenging overeen is gekomen, of de overeenkomst is opgezegd. U kunt dan in onderhandeling treden met de huidige huurder en/of het object alvast opnieuw te huur gaan aanbieden.

Energielabel
Er is een koppeling met de landelijke database waarmee de gegevens van het energielabel met één druk op de knop kunnen worden opgehaald. Bij een nieuwe verhuring wordt automatisch gecontroleerd of de transactie energielabel-plichtig is en, indien verplicht, of deze reeds in Corpoflow is geregistreerd en als bijlage is toegevoegd.

Indexering
Er is een koppeling met het CBS voor het consumenten prijsindexcijfer (CPI). Zodra het percentage waarmee de huurprijzen moeten worden verhoogd definitief bekend is (ca. 2 maanden voordat de huurverhoging plaats vindt), ontvangt u in Corpoflow een melding dat de huurprijs geïndexeerd moet worden en toont deze de berekening van de nieuwe huurprijs. In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om direct de huurder(s) per mail te informeren van de aanstaande huurverhoging.

Relatiebeheer
Corpoflow biedt de mogelijkheid om belangstellenden bij te houden, inclusief telefoonnummer, e-mailadres en korte berichten. Als een object verhuurd is, is deze belangstellende omgezet naar, of ingelezen als, een relatie en voorzien van uitgebreide gegevens. Bij de relatie is te zien welke objecten gehuurd worden door die relatie en kunnen er korte gespreksnotities worden bijgehouden. Per relatie kunnen meerdere contactpersonen worden toegevoegd met elk een eigen e-mailadres en telefoonnummer.

Rapportages
U kunt in Corpoflow zelf uw rapportages samenstellen, opslaan en versturen per e-mail aan meerdere ontvangers. Of het nu gaat om een overzicht van uw huidige aanbod, de binnenkort aflopende contracten of de te indexeren huurprijzen, u stelt één keer uw rapportage samen en kunt deze op elk gewenst moment aanpassen, inzien of als excel-bestand downloaden.

Belangstellenden
Als het object gepubliceerd staat op Funda in business en CorpoBOG.nl, komen reacties hierop via ons kantoor binnen (zowel per telefoon als per mail) en zullen deze in Corpoflow worden geregistreerd en indien mogelijk worden doorverbonden. Indien een belangstellende over gaat tot het huren van een object, kan deze eenvoudig worden omgezet naar een relatie en kunnen de gegevens worden uitgebreid.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Neem dan contact op met Diederik van Petegem via diederik@hetwonen.nl voor een vrijblijvende afspraak.