Woonbond vreest liberalisatie sociale huurwoningen

12 februari 2014 – De Woonbond vreest dat woningcorporaties op grote schaal woningen gaan liberaliseren als de Woningwet wordt aangepast zoals minister Blok voorstelt. De huurdersorganisatie vreest dat dan de sociale woningvoorraad onder druk komt te staan en pleit daarom voor een liberalisatieverbod.

Herziening Woningwet
Volgens de Woonbond blijkt uit het wijzigingsvoorstel (novelle) op de herziening van de Woningwet dat 42 procent van de sociale huurwoningen van corporaties kan worden geliberaliseerd. De huur van deze woningen komt dan uit op minstens 700 euro per maand. De keuze om woningen te liberaliseren is volgens de minister lokaal maatwerk tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Maar volgens de Woonbond bevat de novelle wel degelijk de dreiging dat sociale huurwoningen op grote schaal worden geliberaliseerd.

Werkgebied
De huurdersorganisatie kan zich wel vinden in de onderdelen van de novelle die het werkgebied van woningcorporaties afbakenen. ‘Huurders zijn maar al te vaak de dupe geworden van de miljoenenverliezen op commerciële activiteiten van corporaties. Het is prima daar paal en perk aan te stellen’, aldus directeur Ronald Paping op de website van de Woonbond.

Afspraken Aedes
Aedes is van mening dat minister Blok met zijn novelle de afspraken uit het najaar van 2013 niet nakomt, omdat hij extra voorwaarden stelt aan de financiering van niet-DAEB activiteiten. De branchevereniging concludeert dat het hierdoor voor corporaties praktisch onmogelijk wordt om wijken en dorpen te verbeteren. Aedes zal deze kritiek via de consultatieronde ook formeel voorleggen aan de minister.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.