Woonakkoord gunstiger voor corporaties

1 maart 2013 – Woningcorporaties houden door het woonakkoord dat onlangs werd gesloten tussen VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP meer geld over om te investeren dan in de oorspronkelijke plannen van het kabinet.

Dat blijkt donderdag uit een doorrekening van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

In het woonakkoord werd afgesproken dat de heffing die de corporaties moeten gaan betalen wordt verlaagd van de voorgenomen 2 miljard naar 1,7 miljard per jaar.

Daar staat tegenover dat de huurverhogingen in het akkoord zijn beperkt, dit heeft weer een nadelig effect op de investeringscapaciteit van de corporaties.

Het vermogen van de corporaties komt op basis van het nieuwe akkoord uit op 33,1 miljard. In de oorspronkelijke plannen uit het regeerakkoord kwam dit uit op 17,2 miljard.

Inkomens
Uit een nadere doorrekening van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat vooral de inkomens boven de 43.000 euro te maken krijgen met hogere huurlasten.

Echter, ook inkomens onder de 33.614 euro zonder huurtoeslag kunnen te maken krijgen met een koopkrachtverlies van 1 procent. Dit komt neer op een paar honderd euro per jaar.

Uit de berekingen van het CFV gaan de inkomens onder de 33.614 euro vanaf 2017 gemiddeld 15 euro per maand meer betalen dan nu. Voor inkomens van 43.000 gaat het om 76 euro meer.

Huur
Opvallend genoeg stijgt in de berekeningen van het CFV de nominale huur in het woonakkoord, terwijl de huurverhoging juist beperkt is ten opzichte van het regeerakkoord.

Dit is volgens een woordvoerder van het ministerie te verklaren doordat er in het regeerakkoord nog werd uitgegaan van een huurplafond van 4,5 procent van de WOZ-waarde. In sommige gebieden zou dit leiden tot een huurverlaging, vanwege de dalende waarde van de woningen.
Particulieren

Verhuurdersheffing
Het CFV waarschuwt in haar rapportage dat er een risico bestaat dat particuliere verhuurders onder druk kunnen komen te staan, omdat zij geen staatssteun ontvangen maar wel de verhuurdersheffing moeten betalen.

Ook zorgt de verhuurdersheffing er voor dat er, ondanks de hogere huren, een zwaarder beroep zal worden gedaan op de staatssteun om de huren relatief laag te kunnen houden.

Bron: nu.nlDelen:

Comments are closed.