Woningmarkt krijgt 7,4

Makelaars geven dit kwartaal gemiddeld een 7,4 voor de staat van de woningmarkt. Vorig kwartaal lag dit met 7,2 lager, waarmee de stijging die begin 2013 inzette verder voortduurt. Slechts 6% geeft de huidige woningmarkt een onvoldoende. Dit zijn uitsluitend makelaars in overspannen markten, zoals Amsterdam, Utrecht en Groningen.
Het aandeel woningen waarvoor nauwelijks tot geen aandacht is van potentiële kopers is dit kwartaal afgenomen tot 21%. Bijna driekwart van de makelaars geeft aan dat een te hoge vraagprijs hier de oorzaak van is.

Verwachting
83% van de NVM-makelaars verwacht een stijging in het aantal transacties in het vierde kwartaal van 2016 ten opzichte van het derde kwartaal. 10% verwacht dat het aantal stabiliseert en de overige 7% gaat uit van een daling.

Bijna iedereen verwacht een prijstoename in het vierde kwartaal in vergelijking met het derde kwartaal van 2016 (98%). De rest van de respondenten denkt dat een stabilisatie optreedt. De verwachte prijsontwikkeling voor het vierde kwartaal 2016 bedraagt 4%.

Positieve en negatieve verwachting voor vierde kwartaal 2016
Positief wordt het vaakst genoemd de lage hypotheekrente. Makelaars noemen ook in zijn algemeenheid het toenemende consumentenvertrouwen wat zijn weerslag heeft op de vraag naar woningen. Ook verwacht men dat de doorlooptijden van woningen verder versnellen, wat de doorstroming stimuleert. Ook de toenemende vraag in het duurdere prijssegment ziet men als een positieve ontwikkeling.

Veruit het vaakst genoemd is het afnemende aanbod of zelfs een tekort aan aanbod. Ook het stijgen van de woningprijzen tot in sommige gebieden zorgelijke niveaus wordt gezien als negatieve ontwikkeling. Door algemene prijsstijgingen en door positieve berichtgevingen in de media rondom de woningmarkt zien makelaars tot hun ongenoegen dat steeds meer verkopers een te hoge prijs voor hun woning verlangen. Daarnaast benoemen diverse makelaars ook nog de problemen rondom financierbaarheid, in het bijzonder voor starters.

bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.