VVD blij met akkoord corporatiesector

6 september 2013 – VVD-Kamerlid Barbara Visser is blij dat Minister Blok en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, afspraken hebben gemaakt over hervormingen binnen de corporatiesector. Beide partijen bereikten eind vorige week overeenstemming over de inhoud en inrichting van de kerntaken van corporaties en het versterken van het toezicht, zodat de risico’s worden verminderd en er geen sprake meer is van oneerlijke concurrentie. Verder zijn er afspraken gemaakt over de verhuurderheffing en investeringen in verduurzaming van woningen.

Visser: “Dit is een historische hervorming. De VVD heeft altijd gepleit voor een corporatiesector die zich toelegt op haar kerntaak: sociale woningbouw. Corporaties leveren van oudsher een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van wonen in Nederland, maar het huidige financieringssysteem en diffuse omschrijving van de taken van een corporatie belemmeren efficiency en de doorstroming op de woningmarkt. Door de huidige oneerlijke concurrentie zijn er nauwelijks woningen in de zogenoemde vrije huursector. Dit beperkt de doorstroming op de woningmarkt fors en is dus niet in het belang van huidige en toekomstige woningzoekers”, aldus de liberale.

“Het is daarom goed dat er met deze afspraken duidelijkheid komt over de kerntaken van corporaties. De afspraken over de scheiding en financiering van activiteiten ten dienste van de sociale woningbouw en commerciële activiteiten zorgen, naast een gelijk speelveld, ook voor het verminderen van de financiële risico’s. Het kan namelijk niet zo zijn dat commerciële activiteiten, die absoluut niet tot de kerntaken van corporaties horen, ervoor kunnen zorgen dat de belastingbetaler en de overheid moeten opdraaien voor de verliezen die hieruit kunnen voortkomen. Dit vereist ook dat het toezicht verder versterkt wordt.”

“Tegelijkertijd blijven corporaties via de verhuurdersheffing bijdragen aan het oplossen van de economische crisis, zoals is afgesproken. Bovendien kunnen de afspraken over investeringen in duurzaamheid een enorme impuls in de bouw geven’, stelt het Kamerlid dat benadrukt dat er nu meer rust en duidelijkheid is. “En dat komt de woningmarkt absoluut ten goede”, aldus Visser.

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.