VNG installeert adviescommissie gemeenten en woningcorporaties

25 januari 2013 – Een speciaal ingestelde commissie gaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseren hoe gemeenten meer grip kunnen krijgen op woningcorporaties. Zo wil de VNG ervoor zorgen dat het beleid van woningcorporaties beter aansluit op het gemeentelijk woonbeleid.

Directe aansturing
De VNG stelt de commissie in naar aanleiding van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II. Daarin staat dat woningcorporaties onder directe aansturing van gemeenten komen. ‘De VNG wil zich actief opstellen in de discussie die gaat ontstaan over deze kabinetsvoornemens en heeft daarom een adviescommissie ingesteld’, schrijft de vereniging op haar website.

Samenstelling
Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM, is voorzitter van de commissie. De andere leden zijn

  • Loes Meeuwisse, wethouder in Goes
  • Wim Hazeu, bestuurder woningcorporatie Wonen Limburg en lid Algemeen Bestuur Aedes
  • Staf Depla, wethouder in Eindhoven
  • Marco Pastors, Programmadirecteur van het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid
  • Johan Conijn, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

De commissie presenteert in maart 2013 haar eindrapport.

Aedes: ‘Corporaties en gemeenten werken al samen’
Aedes vindt een goede samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties van groot belang. Aedes-voorzitter Marc Calon: ‘Corporaties werken al samen met gemeenten aan de hand van woonvisies die vaak in regionaal verband zijn opgesteld. Samen met gemeenten vinden we wel een logische en efficiënte verdeling van taken en bevoegdheden. Maar directe aansturing moet niet betekenen dat het weer gemeentelijke woningbedrijven worden.’

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.