Verkooptijden weer minder dan 100 dagen

De verkooptijd (looptijd van verkochte woningen) van de gemiddeld verkochte woning is in het 3de kwartaal 2015 uitgekomen op gemiddeld 98 dagen (ruim 3 maanden) en daarmee voor het eerst sinds eind 2008 onder de 100 dagen, zo blijkt de kwartaalcijfers van de NVM. De tussenwoning is sinds 2010 het snelst verkopende woningtype met, in het 3de kwartaal 2015, een verkooptijd van 68 dagen. In 2008 werden voor het laatst zulke lage verkooptijden gerealiseerd. Een vrijstaande woning kent traditioneel de langste verkooptijd, dit kwartaal 177 dagen. De verkooptijd van een appartement bedraagt gemiddeld 94 dagen.

Er wordt weer steeds meer vanuit de eerste vraagprijs verkocht en ook steeds meer aanbod dat kort op de markt is geweest. Het verschil tussen de oorspronkelijke en laatste vraagprijs daalt steeds verder. “De ervaring leert dat het uiteindelijke vraag-verkoopprijsverschil toch nog een paar tiende procentpunten hoger uitkomt. Bij de goedkopere woningtypen ligt het oorspronkelijke vraag-verkoopprijsverschil rond 4% en bij appartementen ligt het daar zelfs al weer onder”, aldus de NVM-voorzitter. Het verschil tussen de laatste vraagprijs en transactieprijs is uitgekomen op 3,8%. Hierbij is het verschil het kleinst bij appartementen (2,6%) en het grootst bij vrijstaande woningen (6,2%).

De positieve geluiden worden niet door iedereen op de woningmarkt herkend. Nog steeds staat een grote groep van woningen – bij NVM-makelaars ruim 61.000 – al een jaar of langer in de verkoop. Voor veel van die woningen bestaat maar zeer beperkt belangstelling van potentiële kopers. Hukker: “Vaak blijkt de vraagprijs van die woningen nog te hoog. In toenemende mate blijken impopulaire woning- en locatiekenmerken reden voor het gebrek aan belangstelling voor deze woningen. Daarmee blijven deze woningen het belangrijkste aandachtspunt in de huidige woningmarkt”. De gemiddelde woning in het huidige aanbod staat nog steeds zo’n 11 maanden te koop.

Halverwege het 3de kwartaal 2015 – de peildatum voor het aanbod – stonden 133.133 bestaande woningen te koop bij NVM-makelaars. In de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om naar schatting 175.000 woningen in aanbod. De dalende trend zet hiermee verder door. Hukker: “Sinds het 2de kwartaal 2015 is de vrijstaande woning voor het eerst in 7 jaar weer het meest voorkomende woningtype in het aanbod. In de tussenliggende periode bleek het appartement altijd het sterkst vertegenwoordigde woningtype in het aanbod.” In het 3de kwartaal 2015 is 29,3% van alle te koop staande woningen een vrijstaande woning. In het aanbod zijn relatief steeds minder tussenwoningen te vinden. Voor de crisis waren 21 à 22 op de 100 woningen in het aanbod een tussenwoning, inmiddels zijn dat er nog maar 18.

Het woningaanbod laat inmiddels bijna 3 jaar een dalende tendens zien. Eind 2012 stonden bij NVM-makelaars een recordaantal van ruim 176.000 bestaande koopwoningen te koop. Sindsdien is het aanbod met ruim 33.000 woningen teruggelopen, ofwel met bijna 25% gedaald. “De daling in het aanbod lijkt ook te versnellen”, zegt Hukker. “De daling van het aanbod op jaarbasis met 12,6% betekent in ieder geval een record voor deze eeuw. Dat zijn ruim 19.200 woningen minder bij NVM-makelaars. Hoe goedkoper het woningtype is, des te sterker het aanbod in een jaar tijd is afgenomen.” Het aanbod van het goedkoopste woningtype, het appartement, is in een jaar tijd het sterkst afgenomen (-17,7%). Gevolgd door de tussenwoning (-14,1%), hoekwoning(-13,3%), 2-onder-1-kapwoning (-11,1%) en tot slot de vrijstaande woning (-6,7%).

Vraagprijzen beginnen weer te stijgen

De vraagprijs van de gemiddeld te koop staande woning bedraagt halverwege het 3de kwartaal 2015 276.000 euro, en is daarmee met 0,3% licht gestegen. Volgens Hukker is het niet zeker of deze stijging doorzet, “maar de daling van de vraagprijzen lijkt voorbij.” De vraagprijs van het gemiddelde appartement bedraagt 165.000 euro, terwijl de vraagprijs van de gemiddeld vrijstaande woning 438.000 euro bedraagt. Hukker: “De vraagprijs van de in aanbod staande woningen verschilt flink van de transactieprijzen. De groep woningen die verkocht wordt, is anders van samenstelling dan de groep woningen die in het aanbod staat. Dat verschilt per woningtype en per regio.” Sinds het begin van de crisis is de vraagprijs van de gemiddeld in aanbod staande bestaande koopwoning bij NVM-makelaars gedaald met 12,3%.

De NVM krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt heeft. Hukker: “De bestaande koopwoningmarkt trekt aan. Dat zorgt ervoor dat de keuze van de consument steeds beperkter wordt.” In het 3de kwartaal 2015 is de krapte-indicator uitgekomen op 11. Een stabilisatie ten opzichte van het vorige kwartaal, maar wel ruim 5 punten lager dan een jaar geleden. Voor tussenwoningen is de keuze het beperktst (7), voor vrijstaande woningen (23) nog steeds het grootst. “De markt is weliswaar aangetrokken in het afgelopen jaar, maar van een verkopersmarkt is nog geen sprake”, weet Hukker. “Daarvoor moeten de krapte-indicatoren nog verder dalen tot 4-5, en dat is in de nabije toekomst nog zeker niet te verwachten. Er is overigens wel een aantal regio’s en marktsegmenten waar de verkopersmarkt is teruggekeerd, bijvoorbeeld in Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Leiden.”

bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.