Veranderingen regelgevingen per 1 januari 2016

Via de NVM kregen wij door welke wetswijzingen er plaatsvinden in 2016. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor corporaties voor u op een rij.

Loan-to-Value 2016
De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2016 van 103% naar 102%. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning. Kopers kunnen in 2016 een hypotheek afsluiten tot 102% van de waarde van uw woning. Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100%. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de marktwaarde van het koophuis.

NHG 2016
Per 1 juli 2016 wordt de bovengrens voor een nieuwe Nationale Hypotheek Garantie(NHG) verlaagd van € 245.000 naar € 225.000. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Dit betekent dat het hypotheekbedrag per 1 juli 2016 nooit meer mag zijn dan € 225.000.
De NHG stelt het percentage bijkomende kosten voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen standaard op 6%. Dit houdt in dat per 1 juli 2016 de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 212.264,-. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning betekent dit dat de marktwaarde van de woning eveneens maximaal € 212.264,- mag bedragen.

Btw-tarief voor renovatie weer 21%
De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie en herstel is per 1 juli 2015 vervallen. Thans bedraagt het tarief weer 21%.

Verhuurdersheffing in 2016 omhoog
Per 1 januari 2016 gaat de verhuurderheffing omhoog van 0,449% naar 0,536%.
Verhuurders die meer dan 10 huurwoningen verhuren in de gereguleerde sector betalen een verhuurderheffing aan de Belastingdienst. Woningen in de gereguleerde sector zijn woningen waarvan de huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens (2016: € 710,68).

Huurliberalisatiegrens in 2016 bevroren
De huurliberalisatiegrens bedraagt thans € 710,68. De liberalisatiegrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Voorheen liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een jaar tot en met 31 juli in het volgende jaar. Huurprijzen kunnen als gevolg van de jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens stijgen.

Huurtoeslaggrens in 2016 bevroren
Ook de algemene huurtoeslaggrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Thans bedraagt de algemene huurtoeslaggrens € 710,68 en zal ook voor 2016 € 710,68 bedragen.

Verplicht minimum bedrag VvE reservefonds
Per 1 juli 2016 moet een VvE jaarlijks tenminste 0,5 % van de herbouwwaarde in het reservefonds stoppen. Het reservefonds is sinds 2008 verplicht. Hoeveel geld er in het fonds moet zitten was nergens bepaald. Het wetsvoorstel dat de reservering regelt moet nog worden goedgekeurd door het parlement.

WOZ-waarde in 2016 openbaar
De WOZ-waarde van woningen wordt naar verwachting vanaf het najaar 2016 openbaar.

bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.