Veel tekortkomingen door zelfstandige corporaties

3 juni 2013 – De verzelfstandiging van woningcorporaties, waarbij de sector zichzelf moest reguleren, kent ernstige tekortkomingen. 

Die conclusie staat in het rapport ‘De Balans verstoord’ dat is opgesteld in opdracht van koepelorganisatie Aedes.

Corporaties werden in de jaren negentig verzelfstandigd tot woonbedrijven zonder overheidssubsidie. Dat leverde zowel successen op als falen, staat in het rapport.

De stijgende huizenprijzen zorgden ervoor dat er veel is gebouwd door corporaties. Ook is veel geïnvesteerd in de leefbaarheid van wijken. “Het is onwaarschijnlijk dat de semi-publieke corporaties van de jaren tachtig hiertoe in staat waren geweest.”

 

Euforie

De verhitte woningmarkt zorgde echter ook voor te grote euforie in de markt. “Vanwege de langdurige stijging van de prijzen, verdween het besef dat prijzen ook konden dalen.”

Door de combinatie van deze euforie met een gebrekkige controle is er veel fout gegaan, zo staat in het rapport.

Corporaties namen te grote risico’s met dure projecten, omdat de schade kon worden afgewenteld op het collectief en er geen controlerende eigenaren zijn.

Hierdoor heeft de ‘tucht van de markt’ niet gewerkt. “Ongewenst gedrag werd vaak wel gesignaleerd, maar dat leidde zelden tot handelen”, schrijven de onderzoekers.

Parlementaire enquête

Het rapport is opgesteld door oud-bestuurder van corporatie Wonen Limburg Rudy de Jong, in samenwerking met drie wetenschappers om de onafhankelijkheid te garanderen. Aedes heeft het rapport al in april aan de leden voorgelegd. Het rapport is bedoeld als input voor de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

“We accepteren de kritische conclusies uit het rapport”, zegt voorzitter van Aedes Marc Calon. “De meeste corporaties hielden zich gewoon bezig met het goed huisvesten van mensen. Maar als sector zijn we onze wortels een beetje kwijtgeraakt.” Aedes wil het rapport en de enquête gebruiken om het vertrouwen terug te winnen.

Het huidige kabinet wil de corporaties weer aan banden leggen, meldde de NOS deze week. Woningbouwverenigingen moeten zich van minister van Wonen Stef Blok (VVD) gaan toeleggen op alleen sociale woningbouw.

Commerciële projecten, zoals duurdere huurwoningen, winkels en kantoren moeten worden afgestoten.

Bron: NU.nlDelen:

Comments are closed.