Van Klaveren (PVV): woningmarktplannen ondoordacht

13 december 2012 – De PVV is ontevreden over de woningmarktparagraaf in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II. De aanpak van de hypotheekrenteaftrek, de verhuurdersheffing en de startersmaatregelen per 1 januari worden door de oppositiepartij afgewezen. “Het is een aaneenschakeling van domme maatregelen”, zegt PVV-Kamerlid Joram van Klaveren in NVMagazine. Hij is als woordvoerder op het gebied van Wonen de opvolger van Eric Lucassen, die bij de afgelopen verkiezingen niet meer op de PVV-lijst stond.

De PVV houdt vast aan haar standpunt dat een beperking van de hypotheekaftrek onbespreekbaar is. Andere partijen, zoals de VVD zijn op dit punt van mening veranderd, maar de PVV houdt strikt aan haar mening vast. Dat de VVD op dit punt een draai heeft gemaakt, noemt Van Klaveren ‘echt een vorm van kiezersbedrog’.

“Veel mensen hebben toch echt speciaal op de VVD gestemd, omdat de VVD heeft gezegd dat ze niet aan de hypotheekrenteaftrek zouden gaan morrelen. En dan gaan ze het toch doen. Wat het extra wrang maakt, is dat het ook geldt voor bestaande gevallen. Hierdoor maak je in één klap de overheid onbetrouwbaar. De spelregels worden nu tussentijds gewijzigd. Je kunt er dus niet meer van uitgaan dat de overheid zich houdt aan de afspraken voor de periode dat je een contract afsluit, in dit geval een hypotheek. En dat terwijl de aankoop van een woning voor veel mensen één van de allerbelangrijkste beslissingen in hun leven is, met verregaande en langdurige gevolgen.”

Volgens Van Klaveren betekent de aanpak van de hypotheekrenteaftrek ‘een gigantische kostenpost’ voor veel mensen. Hij vreest dat nu ook de deur is opengezet voor een nog verdergaande beperking. “Het kabinet heeft aangegeven dat de aftrek in 28 jaar wordt afgebouwd naar 38 procent. Dan is de vraag: blijft dat daadwerkelijk 38 procent? Gaat dat ooit nog zakken? Of gaat die periode in een lastige periode met tekorten naar twintig jaar? Dus het wordt allemaal heel erg onzeker. Terwijl je juist zekerheid moet verschaffen aan de mensen die huizen kopen en heel veel geld geleend hebben. Dat is nogal wat. Het kabinet beloofde ook dat de verlaging van de aftrek zou worden gecompenseerd door een verlaging van de inkomstenbelasting. Dat gaat niet door. Dus je wordt eigenlijk dubbel gepakt. Aan de hypotheekrenteaftrek wordt gemorreld en de compensatie, in de vorm van een verlaging van de inkomstenbelasting, valt ook weg.”

Gigantisch op kosten
Ook de verhuurdersheffing voor de corporaties vindt Van Klaveren een slecht idee. “De verhuurdersheffing is niet nodig, dat hebben wij ook laten zien in onze financiële paragraaf. Je jaagt hiermee corporaties en huurders gigantisch op kosten. Als je als huurder 43 duizend of meer verdient, wordt tijdelijk zelfs het plafond eraf gehaald. De verhuurder kan vragen wat hij wil. Wat tijdelijk is, is ook nog steeds niet helder. Bovendien zie je dat die corporaties door die heffing allemaal kapotgaan. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de huurders. Die zullen langer moeten wachten op huizen, want er gaat veel minder gebouwd worden. Koepelorganisatie Aedes heeft dat bijvoorbeeld al aangegeven. Dus dit is ook weer een erg ondoordachte maatregel.”

Van Klaveren is ook tegen het plan om starters per 1 januari te verplichten annuïtaire hypotheken af te sluiten, willen zij nog in aanmerking komen voor volledige hypotheekrenteaftrek. “Een heel dom plan, omdat we zien dat starters sowieso al heel moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. De kredietverstrekking is aan banden is gelegd. Het wordt voor iedereen moeilijk gemaakt om te lenen, maar voor starters helemaal. Door annuïtair aflossen gaan je netto maandlasten enorm omhoog. Dat lijkt me voor heel veel starters heel erg lastig, want je hebt in het begin niet zo heel veel geld.”

Lastig
Door de aanscherping van de kredietverstrekking vreest het PVV-Kamerlid ook voor een negatief effect op de veelgeplaagde bouwsector. “Het plan is om hierbij terug te gaan naar 100 procent van de waarde van je huis. Kost een huis 2 of 3 ton, dan mag je alleen dat bedrag lenen. Dat is heel lastig. Mensen zullen zo minder snel geneigd zijn om een keuken te kopen of andere zaken aan het huis te doen. Dat heeft natuurlijk weer zijn weerslag op de bouw, die juist de motor van de economie is. Al met al weet ik niet zo goed waar dit kabinet mee bezig is. Met verstandige dingen in ieder geval niet. Het regeerakkoord is een aaneenschakeling van ondoordachte maatregelen. Hoe langer de mensen de maatregelen bestuderen, hoe meer vragen er opkomen. Het blijkt dat het regeerakkoord haastwerk is geweest. Dat is heel onverstandig, want dit zijn heel belangrijke punten.”

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.