Uitstekende start woningmarkt 2016

De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM zag in het afgelopen kwartaal, zoals voorspeld, het aantal transacties toenemen en de prijzen stijgen vergeleken met een jaar eerder.
In het eerste kwartaal 2016 wisselden 34.810 bestaande koopwoningen van eigenaar, bijna 20% meer dan een jaar geleden. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om totaal 45.000 transacties. (De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.)
Ook de prijs is het afgelopen kwartaal gestegen, met 1% (vergeleken met vierde kwartaal 2015) respectievelijk 5,5% (vergeleken met een jaar eerder). “De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt nog ruim 9% onder het niveau bij de start van de crisis, maar wel 11,3% hoger dan op het dieptepunt”, aldus NVM.
De gemiddelde verkooptijd van woningen daalt: die bedraagt nu 108 dagen, 17 dagen minder dan een jaar geleden. Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat neemt ook steeds sneller af. Halverwege het eerste kwartaal 2016 (de peildatum voor het aanbod) staan er bij NVM-makelaars 117.256 woningen in aanbod. Dat is 17% minder dan een jaar geleden.

aantalverkochtewoning

Aantal woningtransacties 20% meer dan jaar eerder
Aan de groei van het aantal transacties lijkt maar geen einde te komen. In het eerste kwartaal 2016 zijn bijna 20% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is het elfde opeenvolgende kwartaal dat het aantal transacties hoger is dan het kwartaal een jaar eerder. De lage hypotheekrente blijft de grote aanjager op de woningmarkt. Over de laatste 4 kwartalen zijn door NVM-makelaars meer dan 147.500 bestaande koopwoningen verkocht (totale markt rond de 193.000 woningen).
Seizoensmatig presteert het eerste kwartaal altijd minder goed dan het kwartaal ervoor, volgens de NVM. Zo ook nu: in vergelijking met het vierde kwartaal 2015 zijn 12,4% minder transacties geregistreerd. Het aandeel tussenwoningen en hoekwoningen in de verkopen neemt af ten gunste van met name het aandeel appartementen. De vrijstaande woning is in het eerter kwartaal 2016 ruim een kwart meer verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Gemiddelde verkoopprijs nog steeds in de lift
Wederom ligt de transactieprijs van de gemiddelde verkochte woning hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal 2016 is de transactieprijs uitgekomen op gemiddeld 225.000 euro. Verkochte woningen gingen in deze periode met gemiddeld een 5,5% hogere prijs over de toonbank dan een jaar eerder. “Vooral in regio’s met een krappe koopwoningmarkt stegen de prijzen sterker dan gemiddeld. Amsterdam is de grootste uitschieter, met prijsstijging van meer dan 20%. Maar ook in omliggende regio’s als Zuid Kennemerland (Haarlem) en de Bollenstreek ligt de prijsontwikkeling met rond de 10% ruim boven het landelijk gemiddelde, aldus NVM.”

prijsontwikkelingverkopen

prijsontwikkelingtovvorigjaar

Woningen staan korter te koop
De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning is het afgelopen kwartaal 2016 is uitgekomen op 108 dagen, ofwel ruim 3,5 maand. Daarmee daalde de verkooptijd in een jaar tijd met ruim 11%. De daling van de verkooptijd van appartementen was met ruim 20% het sterkst, die van hoekwoningen met 3,6% het minst.
De verkooptijden van de verschillende woningtypen verschillen gewoontegetrouw sterk. Een tussenwoning kende een verkooptijd van gemiddeld 75 dagen, die van vrijstaande woningen noteerde 205 dagen. In een jaar tijd daalde vooral de verkooptijd in de NVM- regio Amsterdam en omliggende regio’s sterk met uitschieters tot 40%. Amsterdam kende zelfs een verkooptijd van gemiddeld slechts 29 dagen.

verkooptijdwoningen

looptijdaanbod

Verschil tussen vraag- en verkoopprijs nog maar klein
Het verschil tussen de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs is het afgelopen kwartaal gestabiliseerd. Ten opzichte van de laatste vraagprijs is er gemiddeld 3,4% minder betaald voor de gemiddeld verkochte woning. NVM: “Het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en transactieprijs wordt steeds kleiner. Daarnaast wordt een groeiend aandeel vanuit de eerste vraagprijs verkocht.” Bij verkochte woningen, die minder dan 1 kwartaal op de markt hebben gestaan, ligt het onderhandelingsresultaat rond de 2% gemiddeld. Bij verkochte woningen, die 3 jaar of meer op de markt zijn geweest, is het verschil tussen transactieprijs en de oorspronkelijke vraagprijs nog altijd ruim 18,5%. In het eerste kwartaal van 2016 is 10% van de verkochte woningen boven de vraagprijs van de hand gegaan.

Steeds minder woningen in aanbod
Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat, neemt steeds sneller af. Halverwege het eerste kwartaal 2016 staan er bij NVM-makelaars 117.256 woningen in aanbod. Dat is 17% minder dan een jaar geleden. Ook vergeleken met een kwartaal eerder is er sprake van een daling van het woningaanbod van maar liefst 8,8%. In de totale bestaande markt telt het aanbod nu 153.000 koopwoningen. De daling van het aanbod is van alle woningtypen bij appartementen het sterkst: 26,6% ten opzichte van vorig jaar. Het aanbod aan vrijstaande woningen is met 9,4% het minst sterk gedaald.

minderwoningen

Dynamiek verschilt per regio, maar veel regio’s krabbelen wel op
Dé Nederlandse woningmarkt bestaat niet; iedere regio is verschillend en ook binnen een regio kunnen verschillen optreden. Dat geldt niet alleen voor de samenstelling van de woningvoorraad, maar ook voor het krachtenveld van vraag en aanbod. Allerlei ontwikkelingen op bijvoorbeeld demografisch, economisch of infrastructureel gebied hebben invloed. Om de verschillen binnen Nederland aan te duiden, zet de NVM de woningmarktregio’s af tegen Nederland op een aantal dynamiekskenmerken, zoals de ontwikkeling van de prijzen, aantallen transacties, verkoopquotes, looptijden etc. en kent op basis daarvan een waardering toe aan de verschillende regio’s.
Het kaartje van Nederland maakt duidelijk dat de NVM-regio Amsterdam en inmiddels ook Utrecht boven de andere regio’s uitsteken. Ook in de regio’s rondom Amsterdam en Utrecht is sprake van een relatief hoge dynamiek, net als in de stad Groningen. Regio’s, die qua dynamiek ook boven het Nederlands gemiddelde liggen, zijn vaak regio’s met een grote stad, zoals Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Enschede. Gebieden die qua dynamiek achterblijven zijn de noordoostelijke regio’s van Noord-Brabant, het zuidoosten van Groningen en de regio Den Helder.

regioverschil

Nieuwbouw: opnieuw forse stijging verkopen en transactieprijs
In het eerste kwartaal van 2016 zijn er 7.600 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is een stijging van 34% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nieuwbouwmarkt, die in de crisis fors was ingezakt, trekt daarmee nog sneller aan dan de bestaande bouw. Met een keuze van gemiddeld 9 nieuwbouwwoningen per koper (krapte-indicator) is de nieuwbouwmarkt zelfs iets krapper dan de markt voor bestaande koopwoningen. In totaal is er sprake van een marginale stijging van het aanbod te koop staande nieuwbouwwoningen, in het eerste kwartaal stonden er 22.600 te koop. Nieuwbouwwoningen worden steeds groter en duurder, waarbij de nadrukkelijke focus op het ontwikkelen van startersappartementen voorbij lijkt en er meer nieuwbouwwoningen ontwikkeld worden voor de doorstroom. De helft van de aangeboden nieuwbouwwoningen heeft een gebruiksoppervlak van 120 vierkante meter of meer. Met een transactieprijs van 272.000 euro werd een prijsstijging van ruim 10% in een jaar genoteerd. De helft van deze prijsstijging is te danken aan de verkoop van steeds grotere woningen.

bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.