Tweede Kamer neemt extra tijd voor inkomensafhankelijke huurverhoging

8 februari 2013 – De Tweede Kamer neemt pas volgende week een besluit over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ondanks een negen uur durend debat kwamen de partijen er 7 februari 2013 niet met elkaar uit. Het debat wordt woensdag 13 februari voortgezet.

Schorsing
Oppositiepartijen verzochten tevergeefs al eerder om schorsing van het debat vanwege de mogelijke onderhandelingen tussen het kabinet en het CDA over de woningmarktmaatregelen. Veel partijen hadden kritiek op het kabinetsvoornemen om de wetsvoorstellen voor inkomensafhankelijke huurverhoging nu te behandelen, terwijl de uitwerking van het woningmarktbeleid nog moet komen.

Investeringsruimte
De woningmarktplannen van het kabinet staan onder druk omdat het CDA in de Eerste Kamer niet akkoord gaat met de huidige voorstellen. In de Tweede Kamer gaf het CDA aan globaal terug te willen naar de maatregelen uit het Lente-akkoord: inkomensafhankelijke huurverhogingen van 1 en 5 procent boven inflatie, zonder de generieke huurverhoging van 1,5 procent en een fors lagere verhuurdersheffing.

‘Corporaties moeten voldoende investeringsruimte overhouden om te kunnen blijven investeren in de bouw’, aldus CDA-Kamerlid Knops. Hij wees daarbij op een notitie van het CPB waaruit blijkt dat een miljard investeren in nieuwbouw het Rijk zeker een half miljard oplevert aan zogenaamde inverdieneffecten (extra belastingopbrengsten en dergelijke).

Huurverlaging
Minister Blok (Wonen) komt schriftelijk nog met een reactie op een flink aantal wijzigingsvoorstellen vanuit de oppositie, onder meer om bepaalde doelgoepen van de inkomensafhankelijke huurverhogingen uit te sluiten en om inkomensafhankelijke huurverlaging in te voeren. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt voor dit voorstel om in deze wet de mogelijkheid op te nemen dat een eerder doorgevoerde inkomensafhankelijke huurverhoging teruggedraaid kan worden wanneer een ‘scheefhuurder’ in inkomen achteruit gaat.

Administratieve lastenverzwaring
Minister Blok (Wonen) zei tijdens het debat de mogelijkheden hiervoor te willen onderzoeken en wil hierover in gesprek met Aedes. De mogelijkheid om de inkomensafhankelijke verhoging weer te verlagen betekent volgens Aedes een enorme administratieve lastenverzwaring voor woningcorporaties, die hun handen al vol hebben aan de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huursombenadering en huurbelasting
Een aantal partijen, waaronder het CDA, wil dat de minister kijkt naar een alternatief voor de inkomensafhankelijke huurverhoging, in de vorm van een huurbeleid op basis van een huursombenadering in combinatie met een aparte huurbelasting voor scheefwoners.

Aedes vindt dit een zuiverdere methode dan een inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat een huurbelasting geheel via de Belastingdienst loopt en woningcorporaties dus niet gedwongen worden aan inkomenspolitiek te doen. Bovendien zijn de grote bezwaren op het gebied van privacy van huurders dan ook niet meer aan de orde.

Bron: aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.