Tweede Kamer maakt regels toezicht corporaties strenger

6 juli 2012 – De Tweede Kamer heeft op de laatste dag voor het zomerreces unaniem ingestemd met de nieuwe Woningwet, die de regels voor toezicht op corporaties strenger moet maken. De nieuwe Woningwet behandelt ook het werkdomein van corporaties, de relatie met de gemeenten en de betrokkenheid van huurders.

Toezicht
In de Woningwet is opgenomen dat de minister de Ondernemings Kamer kan verzoeken een of meer leden van de Raad van Toezicht van een corporatie te ontslaan. Voor investeringen boven de 3 miljoen euro heeft het bestuur van een corporatie voortaan toestemming van de Raad van Toezicht nodig. Ook wordt een ‘Governancecode’ voor woningcorporaties verplicht voor alle corporaties, wat betekent dat deze eenmaal in de vier jaar laten visiteren. Burgemeesters en wethouders mogen geen commissaris meer zijn als de corporatie actief is in hun gemeente.

Ook nam de Kamer een motie aan over de overeenkomst tussen Vestia en de banken. De Kamer vindt de bijdrage van de banken aan de sanering van de ‘derivatenschuld’ van Vestia volstrekt onvoldoende. De Kamer roept de regering daarom op alles in het werk te stellen om de betrokken banken aansprakelijk te stellen voor het Vestia-debacle. Minister Spies van Wonen steunde deze motie niet.

Naar verwachting treedt de Herzieningswet op 1 januari 2013 in werking.

Bron: nvm.nl

 

 Delen:

Comments are closed.