Stijging maximale huur monumenten uitgesteld 14-01-2013

14 januari 2013 – De aangekondigde verhoging van de maximale huur voor monumentale woningen gaat voorlopig niet door. Monumentale woningen zouden 50 punten extra krijgen in het woningwaarderingsstelsel en de maximale huurgrens voor woningen in beschermde stads- en dorpsgezichten van vóór 1945 zou met 15 procent omhoog gaan. Om dat mogelijk te maken zou het Besluit huurprijzen woonruimte worden aangepast.

Uitwerking regeerakkoord
De minister voor Wonen en Rijksdienst wil de regels voor monumenten nu betrekken bij de uitwerking van het huurbeleid in het regeerakkoord. De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd voor 1 maart met uitgewerkte plannen te komen, onder meer over de koppeling van de maximale huur aan de WOZ-waarde. Daarin neemt hij ook de nieuwe regels voor monumentale woningen mee.

Bron: aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.