Stijging aantal huisuitzettingen in 2012

19 maart 2013 – Woningcorporaties zijn in 2012 bij 6.750 huishoudens overgegaan tot huisuitzetting. Dat is ruim 10 procent meer dan in 2011. Corporaties merken dat huurachterstanden toenemen door de economische crisis, waardoor de stijging van huisuitzettingen niet te voorkomen is. Corporaties reageren zo snel mogelijk op huurachterstanden, om huisuitzetting voor te zijn. Ondanks extra inzet van corporaties is het aantal uitzettingen gestegen.

Huurachterstand
De toename blijkt uit een enquête van Aedes onder 174 woningcorporaties, die samen eigenaar zijn van circa 1,15 miljoen woningen (48 procent). Huurachterstand is de belangrijkste reden voor huisuitzetting: 79,3 procent. In 7,9 procent van de gevallen was woonfraude en/of illegale onderhuur de aanleiding. Andere redenen zijn wietteelt (5,6 procent) en ernstige overlast (6,5 procent).

Uitzetting kan pas plaatsvinden na een uitspraak van de rechter. Na een gerechtelijk vonnis kunnen woningcorporaties in overleg met de huurders in zeven van de tien gevallen alsnog huisuitzetting voorkomen , vooral als sprake is van huurachterstand. In 2012 werden 24.000 vonnissen uitgesproken, in 6.750 gevallen (28%) leidde dat tot uitzetting. In geval van woonfraude of wietteelt volgt vrijwel altijd uitzetting.

‘Zo veel mogelijk voorkomen’
Marc Calon, voorzitter van branchevereniging Aedes, ziet de stijging van huisuitzettingen vanwege huurachterstanden met lede ogen aan: ‘We zijn er om mensen aan een betaalbaar huis te helpen en het doet dus altijd pijn iemand uit te moeten zetten. Het betekent ook nogal wat voor bewoners. Corporaties doen daarom hun uiterste best om dat te voorkomen. Vroeg erbij zijn, soms ook streng zijn om erger te voorkomen. Maar ook hulp bieden, samen met gemeente, welzijnsorganisaties en schuldhulpverlening . Bijvoorbeeld door veel persoonlijk contact en maatwerk, zoals via de “ErOpAf methode”. Maar soms kun je niet anders; daar komt wel altijd een rechter bij te pas.’

Vroegtijdige signalering schulden
Niet alleen woningcorporaties hebben te maken met stijgende betalingsachterstanden. Huurders hebben vaak ook andere schulden. De economische situatie en de huurverhogingen zullen dat voorlopig niet beter maken. Daarom is Aedes voor een gezamenlijk systeem om schulden vroegtijdig te signaleren. Al een aantal jaar pleit de vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) , samen met Aedes en onder meer Bureau Krediet Registratie (BKR), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), thuiswinkelorganisaties en het Leger des Heils voor invoeren van een Vroegsignalering Index Probleemschulden (ViP). Hierover zijn zij in gesprek met staatssecretaris Klijnsma.

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.