SP: Blok hield onwelgevallig rapport achter

26 februari 2013 – Minister Blok van Wonen heeft tijdens het debat over de inkomensafhankelijke huurverhogingen een rapport verzwegen met voor hem negatieve conclusies. In dit rapport staat dat de vraag naar huurwoningen met bijna tien procent afneemt als de huurprijs stijgt.

Dit stelt het SP-Kamerlid Paulus Jansen. “De uitkomsten van dat rapport had iedereen kunnen voorspellen. Maar minister Blok ontkende deze conclusie in het debat. Terwijl het rapport nota bene betaald is door zijn eigen ministerie. Dit kabinet begint er een handje van te krijgen de Kamer onvolledig te informeren, vooral als de uitkomsten niet welgevallig zijn”, meent Jansen.

Als de vraag naar huurwoningen zo hard afneemt betekent dat dat de bouwsector twee tot tien jaar woningbouwproductie verliest, in een tijd waarin de bouw sowieso al op z’n gat ligt. Dat heeft volgens de SP grote gevolgen voor de werkloosheid onder bouwvakkers en de directe en indirecte inkomsten uit de bouw. Jansen: “Blok had dit aan kunnen zien komen. Mensen verhuizen niet als de huur van een nieuw huis zoveel stijgt. Kinderen blijven langer thuis wonen, ouderen trekken bij hun kinderen in, gezinnen groeien uit hun huis maar kunnen nergens heen. Zo krijgen we de woningmarkt nooit terug op de rails.”

Een maand geleden moesten staatssecretaris Mansveld en minister Schultz hun excuses aanbieden omdat zij een rapport met slecht nieuws niet naar de Tweede Kamer hadden gestuurd. Jansen: “Nu gebeurt precies hetzelfde. De conclusies uit het rapport komen de minister niet goed uit en worden wederom verzwegen. De Kamer kan op deze manier de regering niet controleren. Het kabinet verliest op deze manier wel heel snel haar geloofwaardigheid.”

Een woordvoerder van Blok bestrijdt de stellingname van Paulus Jansen. “De minister heeft helemaal niets achtergehouden. Het bewuste rapport is een rapport van de Amsterdam School of Real Estate van prof. Johan Conijn. We zijn hiervan geen initiatiefnemer. We hebben wel een financiële bijdrage gegeven. De verantwoordelijkheid voor de eindversie berust uitsluitend bij de auteurs, zo staat duidelijk in het voorwoord aangegeven.”

“En anders dan de SP en het NRC van afgelopen vrijdag meldden, komen de onderzoekers helemaal niet tot de conclusie dat bij stijgende huren de woonconsumptie van huurders zou afnemen. Integendeel. Hun conclusie is dat de invoering van markthuren, in combinatie met de huurtoeslag, leidt tot een 2 procent hogere wonenconsumptie in de huursector”, stelt de woordvoerder.

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.