Richtlijnen financiële verslaggeving aangepast

9 januari 2013 – Bijlage II van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) is aangepast. De veranderingen hebben gevolgen voor de wijze waarop corporaties hun financiën met ingang van 2012 moeten vastleggen.

De aanpassingen komen grotendeels voort uit een herziening van de richtlijnen door de Raad voor de jaarverslaggeving. Corporaties zijn vanaf het verslagjaar 2012 verplicht de nieuwe bepalingen op te volgen.

De wijzigingen hebben betrekking op onder meer het aanscherpen van de definities voor de actuele waarde van sociaal en commercieel vastgoed en de verwerking van opbrengsten van onroerende zaken die onder voorwaarden zijn verkocht, bijvoorbeeld woningen die van hand zijn gedaan met een terugkooprecht.

Bron: aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.