Rapportageplicht derivaten per 12 februari 2014

20 januari 2014 – Woningcorporaties die actief zijn op de derivatenmarkt moeten met ingang van 12 februari 2014 hun transacties en portefeuilles melden bij een onafhankelijke Europese toezichthouder. Met de meldingsplicht wil de Europese Unie de handel in derivaten transparant en controleerbaar maken.
Door de invoering van de European Market Infrastructure Regulation(EMIR) moet iedere partij die een derivatencontract heeft gesloten of gaat afsluiten de details van deze transactie rapporteren.

Toezichthouder
De regelgeving valt uiteen in een rapportageplicht en verplichtingen met betrekking tot het risicomanagement. De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert de naleving van de Europese EMIR bepalingen.

Kamer van Koophandel
Woningcorporaties moeten over een ‘Legal Entity Identifier’ (LEI) beschikken om aan hun meldingsplicht te voldoen. Deze kunnen zij opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.