PvdA en VVD oneens over sociale huurwoning

18 november 2013 – PvdA en VVD zijn het oneens over de verhoging van de Europese inkomensgrens voor een sociale huurwoning. De sociaaldemocraten willen die grens optrekken naar 43.000 euro, maar de liberalen zijn tegen.

De PvdA zal daar dinsdag voor pleiten bij de behandeling van de begroting van minister Stef Blok (Wonen). De partij krijgt in elk geval steun van de ChristenUnie en de SP. Naast de VVD is ook D66 tegen.

Nu is het nog zo dat je met een inkomen boven de 34.000 euro geen sociale huurwoning krijgt. Europese regelgeving maakt het volgens PvdA-Kamerlid Jacques Monasch onmogelijk om woningen toe te wijzen aan inkomens tussen de 34.000 en 43.000. Ze verdienen nu te veel voor een sociale huurwoning en vaak te weinig voor een woning in de vrije sector. Hij wil met zijn voorstel de doorstroming in de sociale huursector verbeteren. Daarvoor moeten er ook meer huurwoningen in de vrije sector worden gebouwd door particuliere investeerders.

Maar het VVD-Kamerlid Barbara Visser ziet het plan niet zitten. Zij denkt dat mensen met een kleine beurs de dupe worden van het voorstel. ,,Voor mensen met een kleine beurs zal het namelijk moeilijker zijn om de woningmarkt te betreden, omdat wachtlijsten oplopen. We streven juist naar goede toewijzingen van woningen voor betere doorstroming van de huurmarkt en aanpak van ‘scheefwonen’.”

Monasch wil dat de Europese grens gedurende 5 jaar op 43.000 euro komt te liggen. Nieuwe huurwoningen die in die tijd in de vrije sector worden gebouwd zullen wat hem betreft ongeacht de WOZ-waarde altijd in de vrije sector verhuurd kunnen worden.

Starters met een inkomen tussen de 34.000 en 43.000 euro moeten een tijdelijk huurcontract voor 5 jaar kunnen krijgen. Daarna wordt afhankelijk van het aanbod in de vrije sector en het inkomen bepaald of iemand nog recht heeft op de sociale huurwoning. Dat moet het scheefwonen tegengaan, waarbij iemand heel lang in zijn goedkope huurwoning blijft zitten, terwijl hij allang genoeg verdient om te kopen of in de vrije sector te huren.

De Woonbond is blij met het voorstel van de PvdA. De bond zegt dat veel woningzoekenden geholpen zijn als de inkomensgrens naar boven verschuift.

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.