Paulus Jansen: voortbestaan corporaties in gevaar

12 december 2012 – De woningcorporaties en de huurders worden zwaar getroffen door de plannen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Dat geldt niet voor de huizenbezitters, die zich luid hebben beklaagd over de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Zij komen er goed van af, zegt Paulus Jansen, Kamerlid van de SP, in het nieuwe NVMagazine. Hij vindt dat de corporaties door de kabinetsplannen ‘om zeep worden geholpen’.

“Kiezersbedrog”, kopte dagblad De Telegraaf over het besluit van het nieuwe kabinet om de hypotheekrenteaftrek ook bij de bestaande hypotheken aan te pakken. Met name de VVD-kiezers zouden hierdoor misleid zijn. Maar SP-Kamerlid Paulus Jansen vindt het juist een ‘briljant staaltje marketing’ van de VVD. “Ik denk dat ze zich expres heel klein hebben gemaakt.  Ze probeerden uit te stralen: ‘we zijn door het stof gegaan en we hebben toegegeven aan de Partij van de Arbeid’. Terwijl ze hier in wezen niets weggegeven hebben. Ik denk dat hun doelgroep, met name twee keer modaal en hoger, maar ook daaronder eigenlijk al, hier niet slechter van wordt. De opbrengst van de maatregel, op termijn 770 miljoen euro, is precies gelijk aan de compensatie. Dus het kost deze mensen geen cent.”

Overdrachtsbelasting
Jansen heeft ook forse kritiek op het definitief maken van de verlaging van de overdrachtsbelasting. Volgens hem kost dit ongelooflijk veel geld, zonder dat dit veel resultaat oplevert. “Deze maatregel kost 1,3 miljard euro, uit het hoofd. Dat is 1,3 miljard euro onder de huidige ellendige marktomstandigheden, met heel weinig transacties. Als de markt weer aantrekt, zit je op 2 miljard euro. Daar staat dus niets tegenover. In een tijd dat we dik in de problemen zitten, qua overheidsfinanciën, gaan we daar nog een extra 1,2 miljard euro aan uitgeven. Zonder enige vorm van compensatie. Als het nou nog goed zou werken voor extra omzet voor makelaardij, de aannemers en dat de bouw er weer een beetje lekker van gaat draaien…. Maar vorig jaar is juist uitgezocht dat de verlaging van de overdrachtsbelasting een weglek heeft van 94 procent. De verlaging heeft geleid tot 6 procent extra transacties. Dus 94 procent van de kosten van de maatregel gaat naar mensen toe die hun huis toch wel verkocht zouden hebben.”

Draconisch
Volgens Jansen worden er aan de huurderskant, in tegenstelling tot de koopmarkt, door het kabinet wel ‘draconische ingrepen’ gepleegd. “In het regeerakkoord van Rutte I wordt de corporaties een heffing van 760 miljoen euro opgelegd. Die is overigens nog niet geïmplementeerd, want dat wetsvoorstel is pas begin november door de Tweede Kamer behandeld. Daar komt nu nog eens een heffing van 1,2 miljard euro bovenop. Bij elkaar opgeteld zitten we op 2 miljard euro. Daar staat slechts 480 miljoen euro aan extra huurtoeslag tegenover. Anderhalf miljard euro gaat dus gewoon naar de algemene middelen. De enige filosofie hierachter is dat de VVD de corporaties om zeep wil helpen. Als deze plannen doorgaan, bestaan de corporaties binnen tien jaar niet meer.  De huren die ze tegen die tijd vragen, zijn dan gelijk zijn aan de markthuren. Daarmee is de sluipende sloop van de sociale huursector voltooid.”

Kaalslag
Paulus Jansen houdt de PvdA, de coalitiepartner van de VVD, medeverantwoordelijk voor de kaalslag in de huursector. Hij is fel tegen het PvdA-idee om huren in de sociale sector te maximeren op 4,5 procent van de WOZ-waarde. Dit idee is in deze vorm ook in het regeerakkoord terechtgekomen. “De PvdA heeft al tijdens de verkiezingscampagne heel stiekem die 4,5 procent WOZ als basis voor de maximale huur laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. De media zijn muisstil geweest over het feit dat de PvdA stiekem een draconische huurverhoging tussen neus en lippen door in zijn verkiezingsprogramma gefietst heeft, wat de leden van de PvdA niet wisten. Sterker nog, de PvdA-woordvoerders hebben zich in de campagne op de borst geklopt met de leuze ‘wij gaan de Donnerpunten terugdraaien’. Dat was de maatregel om extra punten toe te kennen. Ze hebben er niet bij gezegd dat wat er voor terugkomt, twee keer zo erg is.”

Jansen meent dat de voorgestelde huurverhogingen voor de komende vier jaar ‘een mega-effect’ op de koopkracht hebben. De huurtoeslag zal volgens hem de gestegen huren slechts zeer gedeeltelijk compenseren. De koopsector is daarentegen, zo meent hij, aan ingrijpende maatregelen ontsnapt. “In het integrale woningmarktplan WONEN 4.0 staat dat het probleem van de woningmarkt een ongelijke behandeling van de koop- en huursector is. Als ik kijk naar de plannen van het kabinet, blijft die ongelijke behandeling voortduren.”

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.