Partners energieakkoord bekijken gastoeslag

31 mei 2013 – Een extra belasting op gas is onderdeel van de voorstellen die worden bekeken door de partijen die betrokken zijn bij het sluiten van een Nationaal Energieakkoord. De maatregel is bedoeld om energiebesparende maatregelen in de koopsector te bevorderen. Mensen met een energiezuinige woning kunnen de toeslag terugvragen via de belastingen. Dat blijkt uit een donderdag uitgelekte notitie van de Regiegroep Energieakkoord van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Andere voorstellen om energiebesparing onder huishoudens te stimuleren, zijn het koppelen van de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (ozb) aan energiezuinige woningen en het mogelijk maken van een ruimere leencapaciteit voor mensen die een hypotheek afsluiten voor een energiezuinige woning.

Het Nationaal Energieakkoord moet Nederland de komende decennia een duurzame energievoorziening opleveren. Het kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat in 2016 16 procent van de opgewekte energie duurzaam moet zijn. Volgens de notitie wordt vooral ingezet op wind (windmolens op land en zee) en biomassa. Verouderde kolencentrales worden “zo snel als haalbaar is” gesloten

Onder leiding van de SER proberen industrie, werkgevers, vakbonden, energiebedrijven en milieuorganisaties overeenstemming te bereiken over een akkoord. Woordvoerders van betrokken partijen benadrukten donderdag dat daar nog lang geen sprake van is.

Bron: nvm.nl



Delen:

Comments are closed.