Ondersteuning Rijk bij realisatie vrije sector huurwoningen

Het realiseren van meer betaalbare vrije sector huurwoningen gaat niet snel genoeg om de toegenomen vraag te kunnen bijhouden.

Minister Blok wil daarom een samenwerkingstafel instellen waar Rijk, gemeenten, corporaties en marktpartijen concrete knelpunten kunnen inventariseren en oplossen.

Daarnaast heeft de minister aangekondigd het mogelijk te willen maken voor gemeenten om vrijesectorhuur als aparte categorie vast te leggen in bestemmingsplannen. Een voorstel om de regelgeving hierop aan te passen wordt dit jaar nog aan de Tweede Kamer gestuurd.

bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.