Nieuwe standaard voor taxatierapporten binnen de corporatiewereld

12 maart 2013 – De Stichting Taxaties en Validaties (STenV) kondigt de introductie aan van twee nieuwe “modellen” voor gevalideerde taxatierapporten. Deze modellen zijn speciaal bedoeld voor de waardebepaling bij verkoop en terugkoop van corporatiewoningen.

Het Ministerie van BZK heeft een circulaire verkoop corporatiewoningen (MG 2011-04) uitgevaardigd. Daarin is opgenomen dat met ingang van 1 november 2011 bij verkoop van een corporatie de waarde vastgesteld dient te worden middels een taxatierapport dat gevalideerd is door een door de Stichting Taxaties en Validaties (STENV) erkend validatie-instituut. Bovendien mag het taxatierapport op het moment van de daadwerkelijke verkoop (overdracht) niet ouder zijn dan 1 jaar. 

Op dat moment was alleen een taxatierapport financiering woonruimte model 2011 voorhanden als validabel rapport. De inhoud daarvan sloot echter niet volledig aan op de wensen van de gebruikersgroep. Gevolg was dat met kunst en vliegwerk de benodigde informatie toch in het bestaande model werd opgenomen. Dit kwam de uniformiteit en leesbaarheid en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van het taxatierapport niet ten goede. 

Daarom is er kort na het uitkomen van de circulaire een werkgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van corporaties, validatie-instituten, OpMaat, Slimmer Kopen, Kopen naar Wens en gespecialiseerde taxateurs. Deze werkgroep heeft nieuwe modellen ontwikkeld die enerzijds voldoen aan de wens uit de markt en anderzijds aan de eisen gesteld vanuit de overheid. 

Voor te valideren taxatierapporten voor woningcorporaties kunnen vanaf 1 april 2013 de nieuwe beter passende modellen gebruikt worden. Klik hier voor het bericht van STenV (pdf).

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.