‘Nieuwe huurwet is knoeiwerk’

5 februari 2013 – AMSTERDAM – De nieuwe huurwet die dinsdag in de Tweede Kamer wordt behandeld, is juridisch heel kwetsbaar. “Het is knoeiwerk”, aldus Ronald Paping van de Woonbond.

“In de nieuwe wet wordt inkomenspolitiek rechtstreeks vermengd met huurbeleid. Dat gaat leiden tot ongelukken”, zo stelt Paping tegenover NU.nl. In de wet wordt een extra huurverhoging mogelijk gemaakt per juli van dit jaar, zodat huren meer marktconform worden.

Samen met de Vereniging Eigen Huis en de FNV doet de Woonbond dinsdag een alternatief voorstel voor de huurmarkt en breder de woningmarkt. Ze roepen de Kamer op meer ruimte en tijd te nemen voor alternatieven.

In het plan pleiten de drie organisaties onder andere voor een huursombenadering, waarbij woningen die nu relatief goedkoop zijn te maken krijgen met een hogere huurverhoging dan de al duurdere woningen.

Doorgedramd
Paping noemt het “waanzinnig” dat de wet er in korte tijd wordt “doorgedramd” en er niet een kamercommissie is ingesteld om de gevolgen van de maatregelen te onderzoeken. “Er is geen enkel bewijs dat hiermee de doorstroming op de huurmarkt werkelijk gerealiseerd wordt.”

Volgens Paping zijn er voornamelijk bezwaren omtrent de privacy bij het wetsvoorstel. Ook wringt het in de motivatie achter de invoering van de huurverhoging. “Het is volstrekt helder dat het geld niet bedoeld is om te investeren in huurwoningen, maar om de verhuurdersheffing van 2 miljard die de woningcorporaties is opgelegd, te betalen.”

Verhuurdersheffing
De drie organisaties pleiten daarom niet voor een verhuurdersheffing maar een investeringsplicht voor woningcorporaties in bouw, renovatie en energiebesparing.

Huurders met een inkomen boven de 43.000 euro per jaar kunnen nog dit jaar te maken krijgen met een huurverhoging van 6,5 procent (5 procent extra). Bij inkomens tot 33.614 euro per jaar gaat het om een verhoging van 1,5 procent, de inkomensgroep tussen de 33.614 en 43.000 euro krijgen te maken met een verhoging van 2,5 procent.

Deze percentages komen bovenop de jaarlijkse verhoging die gelijk is aan de inflatie, dat in 2012 op gemiddeld 2,5 procent is uitgekomen.

Juridische stappen
Volgens Paping is het tijdens de wetsbehandeling te vroeg om als Woonbond te dreigen met juridische stappen. Maar huurders zouden volgens hem, als de wet doorgang vindt, wel eens met succes een rechtsgang kunnen maken.

Hij wijst erop dat het College Bescherming Persoonsgegevens heeft gewaarschuwd voor de privacygevoeligheid van de maatregel, omdat particuliere organisaties via de Belastingdienst straks gegevens krijgen over het inkomen van hun huurders om zo de huurverhoging te kunnen bepalen.

“Er zijn geen maatregelen genomen om te voorkomen dat de informatie over de inkomens op straat komt te liggen.”

Prikkel
De prikkel voor verhuurders om mensen met een hoger inkomen eerder een woning aan te bieden dan lagere inkomens wordt volgens Paping met het wetsvoorstel ook vergroot. “Verhuurders kunnen dan een hogere huur gaan vragen.”

Dinsdagmiddag wordt in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel gedebatteerd.

Hypotheekrenteaftrek
Ook voor de koopsector hebben de Woonbond, VEH en de FNV alternatieve voorstellen. Volgens de organisaties leidt de volledige aflossingsverplichting van de hypoteek binnen dertig jaar voor een ‘onnodige drempel’ voor nieuwe kopers.

Ook dringen ze er bij de Kamer op aan goed te kijken naar de marges van banken op de hypotheekrente en deze terug te brengen naar de marges op internationaal niveau.

Bron: nu.nlDelen:

Comments are closed.