Nieuwe beloningsnorm voor bestuurders woningcorporaties

30 november 2012 – Minister Blok (Wonen) heeft normen vastgesteld voor de salarissen van bestuurders van woningcorporaties. Afhankelijk van de grootte (aantal woningen) van de corporatie geldt een maximum. De normen zijn een aanvulling op de Wet Normering Topinkomens (WNT) die de Eerste Kamer op 6 november 2012 heeft aangenomen.

Publicatie salarissen 2011 
Op 28 november kondigde minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij deze normen vast zou stellen. Uit een overzicht van de salarissen over 2011 bleek dat gemiddelde bezoldiging toegenomen was ten opzichte van het jaar daarvoor. Blok noemde dat zeer teleurstellend: ‘ Na jaren van discussie had een daling of op zijn minst een stabilisatie de sector gesierd’.

Overgangstermijn 
De nieuwe beloningsnormen worden op 1 januari 2013 van kracht. De WNT kent een overgangsregeling. Bestuurders die nu nog een beloning hebben boven de norm, houden deze nog vier jaar. Daarna moet de beloning in drie jaar worden afgebouwd naar de nieuwe norm.

Aantal woongelegenheden Maximum
Tot 1.000 60.000
van 1.000 tot 2.500 70.000
van 2.500 tot 5.000 85.000
van 5.000 tot 10.000 105.000
van 10.000 tot 25.000 130.000
van 25.000 tot 50.000 165.000
van 50.000 tot 75.000 195.000
meer dan 75.000 228.599 (bezoldigingsmaximum ex art. 2.3 WNT)

De bedragen zijn een optelsom van beloning, onkostenvergoeding en de pensioenbijdrage van de werkgever. De componenten zijn communicerende vaten: bij een hogere pensioenbijdrage moeten beloning of onkostenvergoeding worden verlaagd.

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.