Meldpunt voor ervaringen met verkoop corporatiewoningen

4 maart 2014 – Vandaag openen Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Nederlandse Vereniging voor Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen (NVM) een meldpunt waar kopers, verkopers en makelaars hun ervaringen kunnen delen met de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties. Sinds 1 oktober 2013 mogen corporaties bij de verkoop een hogere korting geven. Die kan oplopen tot 25% van de marktwaarde. Mede aan de hand van de ervaringen uit het meldpunt willen VEH en de NVM bepalen welk effect dat heeft op de woningmarkt.

De lage verkoopprijzen van corporatiewoningen leveren vooral voor starters een uitgelezen kans op om aan een eigen woning te komen. Het is in de huidige woningmarkt voor velen lastig om een passende financiering te krijgen. Bovendien is de kans om voor dezelfde woning als huurder in aanmerking te komen in hun situatie vaak uiterst klein. Door de hogere korting ligt een eigen woning eerder in het verschiet.

De keerzijde is dat door de lage verkoopprijzen van corporatiewoningen, particuliere huiseigenaren die hun huis in dezelfde buurt te koop hebben staan mogelijk gedwongen worden om hun vraagprijs overeenkomstig te verlagen. Zowel VEH als de NVM krijgen via hun achterban signalen binnen dat de kortingen die woningcorporaties hanteren (op lokaal niveau) tot prijsbederf leiden. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en een slechtere verkooppositie voor particuliere verkopers. Zij hebben vaak niet de mogelijkheid om hun prijs te verlagen omdat dit kan leiden tot een (grotere) restschuld.

De verkoop van sociale huurwoningen is in de belangstelling komen te staan sinds minister Blok van Wonen de mogelijkheden om een korting te geven heeft verruimd. Woningcorporaties mogen sinds 1 oktober 2013 tot 25% korting verlenen op de marktwaarde, waar dat eerst 10% was. Tot die grens is in veel gevallen geen toestemming meer nodig van de minister.

Woningcorporaties zijn in toenemende mate actief met de verkoop van huurwoningen. De afgelopen jaren werden ieder jaar zo’n 14 à 15.000 sociale huurwoningen verkocht aan particulieren. In 2013 ging het bij 13% van het totaal aantal verkooptransacties om de verkoop van een corporatiewoning. Mede als gevolg van de hogere korting op de aankoopprijs die sinds 1 oktober mogelijk is, is de verwachting dat het aantal verkopen van corporatiewoningen verder toeneemt. VEH en NVM willen de effecten daarvan op de woningmarkt in kaart brengen. Op basis van de ervaringen die bij het meldpunt binnenkomen van particulieren en makelaars hopen de organisaties daar een duidelijk beeld van te krijgen. VEH en de NVM zullen de resultaten voor de zomer bekendmaken.

Het Meldpunt verkoop huurwoningen is bij VEH te bereiken via: http://www.eigenhuis.nl/meldpunt (voor kopers en verkopers) en bij de NVM via: http://tinyurl.com/qahnxmq (voor NVM-makelaars).

Bron: NVM.nlDelen:

Comments are closed.