Meer gemeenten voor WOZ onder verscherpt toezicht

25 juli 2013 – De Waarderingskamer heeft afgelopen jaar 72 gemeenten onder ‘verscherpt toezicht’ gesteld omdat ze te veel fouten maken bij de vaststelling van de WOZ-waarde van woningen. Een jaar eerder waren dat er 44.

Van die 72 gemeenten vallen er 58 in de categorie “kan verbeterd worden”. De overige 14 horen tot de groep “moet dringend verbeterd worden”. Als bij hen geen duidelijke verbetering optreedt, mag de Waarderingskamer het versturen van (delen van) beschikkingen opschorten. Die situatie heeft zich in 2013 niet voorgedaan, meldden minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Frans Weekers van Financiën recentelijk aan de Tweede Kamer.

Meer bezwaren via ‘no cure no pay bureaus’

Volgens de bewindslieden maken de 72 gemeenten zoveel fouten omdat ze onvoldoende inspelen op “de veranderende omstandigheden op de woningmarkt”. Ze zouden vaak kenmerken als kwaliteit en onderhoud van woningen niet correct in de registratie vastleggen. Daardoor treden er problemen op met de onderlinge waardeverhoudingen en met de WOZ-waarde van individuele panden.

Het aantal mensen dat in 2013 bezwaar maakte tegen de WOZ-bepaling nam toe tot 3 procent. Een jaar eerder was dat 2,9 procent. Het aantal bezwaren dat ‘no cure no pay bureaus’ in naam van belanghebbenden indienden, steeg in 2013 tot 20 procent. In 2010 kwam nog maar 4 procent van zulke bureaus. Het kabinet wil hun opmars indammen, door de regels rond de vergoeding voor bezwaar te veranderen.

De bewindslieden schrijven dat bij een overleg tussen onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Waarderingskamer afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van het aantal gemeenten dat een onvoldoende scoort. Ook moet de openbaarheid worden verbeteren. Meer transparantie over de WOZ-waarde moet tot minder onvrede en klachten leiden.

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.