Makelaars geven een 7,3 voor de woningmarkt

Makelaars geven op dit moment gemiddeld een 7,3 voor de staat van de woningmarkt. Voor het eerst sinds begin 2013 is hiermee sprake van een (lichte) verslechtering ten opzichte van het vorig kwartaal, toen de woningmarkt nog met een 7,4 werd beoordeeld. De onvoldoendes worden gegeven in de krappe woningmarktgebieden, zoals Amsterdam, Utrecht, stad Groningen en Noord-Kennemerland.

Snelle verkoop

Steeds minder woningen die nu in aanbod staan, moeten binnen een kwartaal worden verkocht (al dan niet executieverkoop). In het vierde kwartaal van 2016 was dit minder dan 4%.

Belangrijke ontwikkeling is dat verminderde inkomsten (bijv. door baanverlies) de voornaamste reden is om een woning binnen een kwartaal te moeten verkopen. Dit kwartaal is dit in 20% van de gevallen de oorzaak van noodgedwongen verkoop, begin 2016 was dit nog in 16% van de gevallen. Voorheen, sinds medio 2012, waren scheidingen nog het vaakst de oorzaak.

Verwachtingen voor het komend jaar

Van de NVM-makelaars verwacht 86% dat het aantal transacties volgend jaar zal toenemen. De gemiddelde verwachte stijging van het aantal transacties komt voor 2017 uit op bijna 10%. De verwachte prijsontwikkeling bedraagt voor 2017 ruim 5%. Eind 2015 gaf men aan voor 2016 een prijsstijging van 4% te verwachten. De werkelijke prijsstijging blijkt 9% te zijn geweest.

Met name het feit dat de hypotheekrente nog steeds laag is wordt vaak genoemd als positieve ontwikkeling. Daarnaast wordt de over het algemeen positieve economische vooruitzichten van de Nederlandse economie veel aangehaald.

De stijging van de hypotheekrente en de beperking van de leencapaciteit en financieringsmogelijkheden worden gezien als een bedreiging. In het bijzonder starters zijn hier de dupe van. Verder wordt genoemd dat in sommige regio’s de krapte op de woningmarkt verder toeneemt en een zorgelijk niveau bereikt, doordat het aanbod afneemt maar de vraag naar woningen aanhoudt.

bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.