Linda Voortman: plan hypotheekaftrek een klein stapje extra

13 december 2012 – GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman is verheugd dat het nieuwe kabinet bereid is om wat aan de hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen te doen. Al gaat het om ‘kleine stapjes’, het is volgens haar toch een soort van doorbraak. Daarentegen is ze ontevreden over de plannen om voor woningcorporaties een ‘forse’ verhuurdersheffing in te voeren. Dat kan, zo meent Voortman, voor een penibele financiële situatie bij de corporaties zorgen.

De beperking van de hypotheekrenteaftrek is al langer een heel belangrijk punt voor GroenLinks. De partij meent dat de voordelen van de hypotheekrenteaftrek vooral terechtkomen bij de mensen met de hoogste inkomens en dat is voor de oppositiepartij niet acceptabel. GroenLinks heeft voor de hypotheekrenteaftrek een afschaffingstermijn van 25 jaar in gedachten, terwijl het kabinet Rutte II nu uitgaat van 28 jaar. “Op zich moet je blij zijn dat het kabinet op het gebied van de hypotheekrenteaftrek wat doet”, stelt Linda Voortman. “Zeker als je bedenkt dat de VVD ook hieraan meedoet. Maar het gaat nog niet heel ver. Het is een klein stapje extra. Als je kijkt naar het integrale woningmarktplan WONEN 4.0, dan worden daar nog veel grotere stappen gezet.”

Daarnaast betreurt Voortman het ook dat bestaande hypotheekgevallen niet per 1 januari 2013 annuïtair moeten gaan aflossen. Dit blijft beperkt tot starters. “Daar moet ook naar gekeken worden, want je krijgt daarmee wel een onderscheid tussen mensen met een bestaande hypotheek en nieuwe gevallen. Op deze manier wordt de doorstroming niet op gang geholpen. Het zorgt er juist voor dat mensen zitten waar ze blijven zitten.”

Grote woorden
Het GroenLinks-Kamerlid vindt het jammer dat op de huurmarkt weer ‘de grote maatregelen’ worden genomen. “Het was juist de kracht van WONEN 4.0 dat er zowel naar de huur- en de koopmarkt werd gekeken. Er werden grote woorden over dit akkoord gesproken, maar als het regeerakkoord er ligt, komt het niet van de grond. Het beleid van het vorige kabinet wordt voortgezet. De verhuurdersheffing wordt door dit kabinet nog eens extra verhoogd. We krijgen veel reacties van corporaties dat de investeringsruimte en de ruimte te investeren in energiebesparende maatregelen hierdoor afnemen. Ik vrees dat sommige corporaties om zullen vallen. De verhoging van de huren is gekoppeld aan de WOZ-waarde van de woningen. Daardoor zijn er zelfs corporaties die helemaal niet de ruimte hebben om hun huren te verhogen. Die hebben straks én geen ruimte om hun huren te verhogen én ze krijgen een verhuurdersheffing opgelegd. Zo krijgen ze het van twee kanten voor de kiezen en wordt de financiële situatie heel erg penibel.”

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.