Kwart corporatiebewoners verdient meer dan 33.000

6 juli 2012 – Meer dan een kwart (28 procent) van de mensen in een sociale huurwoning verdient meer dan 33.000 euro. Dat meldt het CBS op basis van een onderzoek dat het bureau deed in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op basis hiervan definieert het CBS deze mensen als ‘scheefwoners’.

Middeninkomens
Vooral in gebieden met meer vraag dan aanbod aan huizen, zoals de grote steden, hebben bewoners met een inkomen tussen 33.000 en 43.000 euro weinig keus op de woningmarkt. Blijven zitten in een sociale huurwoning, ‘scheefwonen’ dus, is vaak de enige oplossing. De huren in de vrije sector zijn te hoog voor deze groep en kopen is ook moeilijk te realiseren.

Toewijzing
Per 1 januari 2012 geldt bij de toewijzing van sociale huurwoningen (waarvan de huur beneden de maximale huurtoeslaggrens van 664,66 euro, in 2011: 652,52 euro) een inkomensgrens van 34.085 euro (in 2011: 33.614 euro). 90 procent van de sociale huurwoningen moet worden toegewezen aan huurders met een verzamelinkomen onder deze grens.

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat een kwart van de huurders in sociale huurwoningen gelijk aan of boven deze toewijzingsgrens zit. Bij een verhuizing komen deze huurders dus niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Het aantal huurwoningen waar de bewoners een verzamelinkomen hebben hoger of gelijk aan 43.000 ligt op 18 procent.

WONEN 4.0 

In het plan WONEN 4.0 stelt Aedes samen met de Woonbond, Vereniging Eigen Huis en Vastgoedbelang voor de huren op een andere manier vast te stellen, gebaseerd op de WOZ-waarde. Hierdoor komt de reële huurprijs naar voren en betalen bewoners deze. Voor bewoners die dat niet kunnen, is er een woontoeslag. Op deze manier is er geen sprake meer van ‘scheefwonen’.

Experiment tegen scheefwonen in Amsterdam
De Amsterdamse woningcorporaties de Alliantie, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere experimenteren vanaf oktober 2012 met flexibele huurprijzen. Zij zullen een aantal huurwoningen uit de vrije sector met korting toewijzen aan huurders met een middeninkomen. Als hun inkomen stijgt, gaan deze huurders in stappen meer huur betalen. De huur kan dalen als zij tijdelijk minder verdienen. De komende drie jaar wordt gekeken of dit experiment scheefwonen in de stad kan tegengaan. Elk jaar stellen de corporaties hiervoor 300 nieuwe woningen beschikbaar.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.