Komende jaren minder nieuwbouw woningcorporaties

15 februari 2013 – Woningcorporaties bouwen de komende jaren niet meer dan 10.000 tot 13.500 nieuwe huurwoningen per jaar. Dat verwacht Aedes op basis van voorlopige berekeningen op basis van het woonakkoord van VVD, PvdA, D66, CU en SGP.

Woningcorporaties grootste bouwers
Woningcorporaties bouwden in het topjaar 2009 meer dan 40.000 nieuwe woningen, dat aantal daalde in 2010 en 2011 naar ongeveer 36.000 woningen. Omdat de nieuwbouwproductie van andere opdrachtgevers harder daalde, nam het aandeel van corporaties in de totale woningproductie toe totongeveer 60 procent.

Minder nieuwbouw
Op basis van het eerdere regeerakkoord van Rutte werd verwacht dat de nieuwbouw van corporaties vrijwel volledig stil zou vallen. Inmiddels is er een aangepast woonakkoord gesloten. Enerzijds gaat de verhuurdersheffing omlaag, anderzijds stijgen de huren minder. De komende jaren mag een nieuwbouwproductie van 10.000 tot 13.500 verwacht worden. De nieuwbouw ligt dan dus op een aanmerkelijk lager niveau dan de laatste jaren.

Voorlopige berekening
Het positieve verschil ten opzichte van Rutte II zit vooral in het loslaten van de maximumhuur van 4,5 procent van de WOZ-waarde van het huis. In de voorlopige berekening heeft Aedes rekening gehouden met een besparing op de bedrijfslasten van corporaties van 10 procent. Voor het huurbeleid is ervan uitgegaan dat corporaties een huur vragen van 80 procent van de maximale huur. Ook is een inschatting gemaakt van de gevolgen van de tijdelijke BTW-reductie op renovatie en het voordeel dat het energiefonds kan opleveren.

Niet alle gevolgen van het akkoord zijn nu al precies te berekenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het nieuwe en onvoorspelbare effect van huurverlagingen bij een inkomensachteruitgang van huurders.

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.