Knops (CDA): plannen funest voor corporaties

13 december 2012 – CDA-woordvoerder wonen Raymond Knops roept het kabinet op om vooral geleidelijke aanpassingen in de woningmarkt door te voeren. “De overheid moet betrouwbaar zijn. Ze moet haar burgers niet confronteren met grote veranderingen in hun huishoudboekje. Mensen moeten de kans krijgen om zich aan te passen.”

In het algemeen oordeelt de christen-democraat uit Limburg weinig positief over de woonparagraaf in het regeerakkoord. “Het is een grote uitruilactie tussen twee partijen, waarvan alle consequenties niet of onvoldoende zijn doorgerekend. Bovendien ligt er een dubbele bodem onder het akkoord. De regering wil de woningmarkt hervormen én tegelijk de inkomens nivelleren. Door die dubbelheid zal de burger geen vertrouwen krijgen in het nieuwe beleid.”

Forse nivelleringsoperatie
Op zich vindt Knops de voorgestelde, geleidelijke verlaging van de hypotheekrenteaftrek “nog wel te billijkken. Maar dat werd het regeerakkoord oorspronkelijk gekoppeld aan een gelijktijdige verlaging van de inkomstenbelasting. Van zo’n koppeling is na alle ophef over de zorgpremies niets meer over. Daardoor wordt de verlaging van de renteaftrek een forse nivelleringsoperatie. Het creëert ook een zekere onrechtvaardigheid: je betaalt belasting tegen een hoger tarief dan je renteaftrek krijgt.”

Heel kritisch is Knops over de verhuurdersheffing. Die is gepresenteerd als een heffing op corporaties om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen. Maar in de ogen van Knops is het “doodgewoon een belastingmaatregel, die bedoeld is om de schatkist te vullen. Daarmee wordt kapitaal van de corporaties afgeroomd”.

Stagnatie sociale woningmarkt
“Het kabinet beweert dat de corporaties dat kunnen betalen, dat de gevolgen daarvan allemaal doorberekend zijn. Ik betwijfel dat. Het kabinet vergeet dat de corporaties volgend jaar ook al een saneringsheffing van vijf procent voor Vestia moeten betalen. Door dat alles komen hun inkomsten zo onder druk te staan, dat  corporaties niet meer durven te investeren in nieuwbouw en renovaties opschorten. Het kabinet spant zo het paard achter de wagen. De sociale woningmarkt dreigt te stagneren.”

Knops’ eigen partij ondertekende eerder het Lenteakkoord, waarin al een verhuurdersheffing was opgenomen. “Wij hebben in dat akkoord ingestemd met achthonderd miljoen euro. Dat was voor ons acceptabel. Maar in de plannen van het kabinet zou die heffing de komende jaren oplopen tot twee miljard. Dat is funest voor de corporaties.”

Geen schokeffecten
“Onze eerste taak zou moeten zijn de onzekerheid uit de woningmarkt wegnemen, zodat er weer geïnvesteerd wordt en opnieuw gebouwd wordt. Dat doe je niet door de organisaties en de mensen, die dat bouwen moeten doen, uit te kleden. Dat doe je ook niet door schokeffecten.”

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.