Kamer bezorgd over investeringsruimte corporaties

5 februari 2014 – De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de krimpende financiële reserves van woningcorporaties. Dat bleek tijdens de bespreking van het Sectorbeeld van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) op 5 februari 2014.

De solvabiliteit van de sector als geheel is in 2012 naar 25 procent gezakt. Dat is nog maar nauwelijks boven de signaleringsgrens van 22,5 procent die het CFV gebruikt bij het maken van financiële sectoranalyses. Hierdoor hebben woningcorporaties volgens de Kamerleden minder financiële ruimte om te investeren in de bouw van nieuwe woningen en het opknappen en energiezuinig maken van hun bestaande bezit.

Met name het CDA en de SP uitten hun zorgen, onder meer omdat de sector nu al behoorlijk inteert op de reserves en de gevolgen van de verhuurdersheffing nog niet volledig in de cijfers zijn verwerkt. De Kamer toonde zich verder bezorgd over de toenemende spanning tussen corporaties die steeds meer terug moeten naar hun kerntaken en de ambities van bouwlustige wethouders.

Bedrijfslasten dalen, maar niet genoeg
Gecorrigeerd voor inflatie daalden de bedrijfslasten van corporaties in 2012, zo constateerde minister Blok (Wonen) tijdens het overleg. De minister noemde dat ‘een beetje goed nieuws’. Maar minister en Kamer vinden de daling niet genoeg. In de Novelle bij de Herzieningswet, waaraan Blok werkt, wil de minister daarom een kapstokartikel opnemen over de bedrijfslasten om corporaties op dit punt zo nodig aan te kunnen pakken.

Blok uitte nadrukkelijk zijn ongenoegen over de stijging in 2012 van de salarissen voor bestuurders, die hij ‘verwerpelijk’ noemde. De minister verwacht dat er in 2013 en 2014 wel een daling van de bestuurderssalarissen in cijfers zichtbaar zal zijn als gevolg van de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Beschikbaarheid cijfers CBC
Op verzoek van verschillende Kamerleden zei Blok toe met Aedes te gaan praten over het openbaar maken van de gegevens van het Corporatie Benchmark Centrum (CBC). Deze gegevens zijn viaCorporaties in Perspectief (CiP) nu al openbaar. Het CiP wordt nu nog verzorgd door het CFV en vanaf 2014 uitgegeven door het CBC. De cijfers over de branche zijn voor iedereen beschikbaar op Aedes.nl. Deze zijn ook op expertniveau te bestuderen en te gebruiken, op het niveau van de hele sector en per regio. De in het CBC opgeslagen informatie omgezet op corporatieniveau, is alleen toegankelijk voor leden. Aedes stelt aan belangstellenden op aanvraag gegevens uit het CBC beschikbaar.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.