Investeringen woningcorporaties verdampen

8 februari 2013 – Zo’n twee derde van het investeringsvolume van woningcorporaties verdampt als het kabinet vasthoudt aan de huidige woningmarktplannen. Dat blijkt uit onderzoek van Ortec Finance en Deloitte in opdracht van Aedes.

Marktomstandigheden
De voor het onderzoek bevraagde 60 corporaties hebben voor de periode 2013-2021 zo’n 11 miljard euro aan investeringsplannen. Door de verslechterde marktomstandigheden, die met name het gevolg zijn van de voorgenomen verhuurderheffing, blijft hiervan naar verwachting niet meer dan 4 miljard euro over. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de woningcorporaties de komende acht jaar investeringsprojecten – sloop, nieuwbouw en renovatie – geheel of gedeeltelijk stil moet leggen.

Investeringsplannen
Het annuleren van de investeringsplannen levert voor 40 procent van de corporaties onvoldoende op. Zij belanden hierdoor de komende jaren in de financiële problemen. Ongeveer een derde van de corporaties moet de investeringen gedeeltelijk terugbrengen om nog gezond te blijven. Een kwart van de corporaties kan, ondanks de maatregelen van het regeerakkoord, de investeringsplannen gewoon uitvoeren.

Hoge WOZ-waarde
Corporaties met hoge WOZ-waardes of een zeer goede financiële uitgangspositie, 26 procent van de onderzoeksgroep, hebben beperkt last van de door het beleid ontstane marktomstandigheden. In gebieden waar de WOZ-waardes relatief laag zijn – krimpgebieden en provincies als Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen – zorgt het kabinetsbeleid voor een sterke terugval van het investeringsvolume.

Netto opbrengsten heffing
De heffing van 2 miljard euro die het kabinet aan de sector wil opleggen kost de schatkist uiteindelijk geld. Door het voor corporaties slechte investeringsklimaat loopt het kabinet alleen al aan BTW-inkomsten 1,5 miljard euro mis. De overheid int daarnaast minder loonbelasting. Bovendien stijgen de uitgaven aan uitkeringen omdat de werkloosheid in met name de bouw sterk oploopt. Nederland is niet gebaat bij een dergelijke scenario, zo vindt Aedes.

Aedes blijft monitoren
Aedes blijft de gevolgen van de kabinetsplannen voor de sector volgen en in Den Haag onder de aandacht brengen. Want woningcorporaties moeten in het belang van de Nederlandse economie kunnen blijven investeren.

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.