Inkomensafhankelijke huur door naar Eerste Kamer

15 februari 2013 – De Tweede Kamer heeft donderdag 14 februari 2013 ingestemd met het wetsvoorstel voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

Inkomensverklaring
De wet omvat jaarlijkse huurverhogingen van 2 en 4 procent boven inflatie voor huishoudens met een inkomen boven respectievelijk 33.614 euro en 43.000 euro. De Tweede Kamer heeft een aantal keer over het wetsvoorstel gedebatteerd. Stemming werd meerdere malen uitgesteld, onder meer door (de onderhandelingen over) het woonakkoord van VVD, PvdA, D66, CU en SGP.
Het wetsvoorstel gaat nu ter beoordeling naar de Eerste Kamer. Die start 26 februari met de behandeling en heeft gepland om er op 5 maart plenair over te debatteren en stemmen.

Geen gelopen koers
Wat Aedes betreft is het doorgaan van de inkomensafhankelijke huren nog geen gelopen koers. De Eerste Kamer heeft met name een verantwoordelijkheid om wetgeving op (juridische) kwaliteit te beoordelen. Juist op dat aspect valt er behoorlijk wat af te dingen op de wet. Zeker nu uit het afgesloten woonakkoord blijkt dat het omslachtige inkomensafhankelijk huurbeleid over drie jaar al weer wordt vervangen door huurbeleid op basis van de huursombenadering.

Aedes-voorzitter Marc Calon noemde dat in reactie op het woonakkoord al absoluut onbegrijpelijk: ‘Dan krijgen we eerst drie jaar ellende met bureaucratie en operationele problemen. En corporaties zijn nooit zeker van hun huurinkomsten. Bizar, zet dan meteen de stap naar de huursombenadering. Dat kan praktisch best en is veel beter voor de doorstroom. Toon nou eens wat lef.’

Bron: aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.