Huurverhoging 2014: handleiding aanvragen inkomensverklaringen

24 januari 2014 – In 2014 geldt een nieuwe werkwijze voor het aanvragen van de inkomensverklaringen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. In dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen en het tijdpad op een rijtje. In de bijlage staat een uitgebreide handleiding van de overheid.

Procedure
De nieuwe procedure werkt als volgt:

Vanaf 3 februari 2014 kunnen woningcorporaties tot uiterlijk 28 februari 2014 een account en
inlogcode aanvragen voor het webportaal inkomensafhankelijke huurverhoging. Is uw aanvraag niet op tijd binnen, dan kan geen gebruikgemaakt worden van de Belastingdienst-service om inkomensindicaties aan te vragen. Het is belangrijk dat voor alle afzonderlijke eigenaarsnummers (RSIN’s oftewel Rechtspersonen Samenwerkingsverband Informatie Nummers) een account wordt aangevraagd. Ook woningcorporaties die in 2013 al een of meerdere accounts hebben gekregen, moeten deze opnieuw aanvragen.

Woningcorporaties kunnen dit jaar in dezelfde digitale omgeving waarin ze een account aanvragen, laten testen of ze hun gegevens in het juiste technische formaat aanleveren. Hiervoor is geen aparte testomgeving zoals in 2013 het geval was.

Woningcorporaties ontvangen na correcte aanmelding de inloggegevens per post. De Belastingdienst probeert de gegevens binnen twee weken te sturen.

Op 1 maart 2014 gaat het webportaal tijdelijk dicht. Verhuurders kunnen vanaf die datum geen account meer aanvragen. De Belastingdienst verzamelt in de daaropvolgende twee weken de gegevens van de woningen van de verhuurders die een account hebben aangevraagd.

Vanaf 17 maart 2014 kunnen woningcorporaties die in februari een account hebben aangevraagd, per adres de benodigde inkomensverklaringen opvragen door postcode, huisnummer en huisnummertoevoeging aan te leveren. In de indicaties staan geen gedetailleerde inkomensgegevens, maar een code (‘N’ voor een huishoudinkomen onder de 34.085 euro; ‘M’ voor een huishoudinkomen tussen 34.085 en 43.602 euro; ‘J’ voor een huishoudinkomen hoger dan 43.602 euro en ‘O’ als voor dat adres geen inkomensgegevens bekend zijn).

Vanaf 7 april 2014 stuurt de Belastingdienst huurders een brief als hun verhuurder een inkomensverklaring over het woonadres heeft ontvangen. De inhoud van de inkomensverklaring wordt daarin niet vermeld.

Correcte eigendomsregistratie
De Belastingdienst kan de inkomensverklaringen alleen opstellen als de eigenaarsnummers (RSIN’s) van woningcorporaties kloppen met de gegevens die de gemeente aanlevert. Woningen waarvan het eigenaarsnummer ontbreekt, worden niet meer in het bestand opgenomen. De Belastingdienst wijst gemeenten er daarom op dat ze de juiste identificatienummers in de WOZ-bestanden opnemen. Woningcorporaties kunnen ook zelf contact opnemen met de gemeente om te controleren of de juiste identificatienummers opgenomen zijn in de WOZ-bestanden.

Privacy
Aanleiding voor de nieuwe werkwijze zijn klachten van huurders en de Woonbond over de privacy. Op de nieuwe manier blijft het gegevensbestand van de Belastingdienst beperkt tot de woningen van verhuurders die hebben aangegeven inkomensindicaties te willen aanvragen en worden huurders op de hoogte gesteld van het verstrekken van de verklaringen. Daarmee komt de overheid tegemoet aan de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en de voorlopige bevindingen van het College bescherming persoonsgegevens (Cpb).

Controle
De Belastingdienst controleert dit jaar strenger op oneigenlijk gebruik van het webportaal. Verhuurders mogen via het webportaal geen inkomensverklaringen opvragen voor woningen die geliberaliseerd verhuurd worden of waarvoor al de maximaal toegestane huurprijs geldt. Doen zij dat toch, dan meldt de Belastingdienst dat aan het Cpb en ontzegt zij de betreffende verhuurder de toegang tot het webportaal.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.