Huib Boissevain: vastgoed melkkoe van de overheid

12 april 2013 – Gemeentes hebben in het verleden ongebreideld grond uitgegeven. Deze ‘perverse prikkel’ zorgde ervoor dat er veel bedrijventerreinen werden aangelegd, waardoor andere, oudere bedrijventerreinen leeg kwamen te staan. De verwevenheid tussen gemeentes en projectontwikkelaars is bij de ontwikkeling van vastgoed soms ook te ver doorgeschoten. Dit stelt Huib Boissevain, oprichter en directeur van vastgoedbelegger Annexum.

Vanuit zijn functie als directeur van een grote vastgoedbelegger heeft Huib Boissevain goed zicht op de rol van gemeentes in de vastgoedmarkt. Volgens hem hebben zij veel belang bij veel nieuwe projecten, omdat die grondinkomsten genereren. “Op een gegeven moment zijn gemeentes nog iets eerder in de keten gegaan en hebben ze ook grond verworven, zogenaamd om ontwikkelingen mogelijk te maken. Ze zijn op een wat andere stoel gaan zitten. Dit was met name bedoeld om winst op grond te maken. Dit geld hadden ze nodig om de gemeentebegroting rond te krijgen. Deze opstelling heeft op grote schaal tot problemen geleid. We hebben hierdoor te veel winkels en we hebben te veel kantoren. Alleen woningen hebben we nog niet genoeg. Vastgoed is een melkkoe van de overheid. Naast auto’s.”
Ongebreideld

Boissevain constateerde al in 2003 dat de Nederlandse overheid verkeerd bezig was op het gebied van ruimtelijke ordening. “We hebben toen al tegen de minister gezegd dat er gestopt moest worden met het ongebreideld uitgeven van grond. Op heel veel plaatsen bevond zich een goed functionerend bedrijventerrein. Vervolgens had een gemeente extra geld nodig. Dan werd er een nieuw bedrijventerrein gemaakt, waarnaar alle bedrijven verhuisden. Het oude bedrijventerrein bleef vervolgens leeg achter. Dat is in heel Nederland gebeurd. Op zich is het ontwikkelen van het gebied een gemeentelijke taak. Maar er zat wel een perverse prikkel in, namelijk het genereren van zoveel mogelijk inkomsten voor de gemeente.”

Nieuwe realiteit

Volgens Boissevain spelen met name ambtenaren niet in op ‘de nieuwe realiteit’. “Wethouders begrijpen wel wat er aan de hand is. Maar het ambtelijke apparaat kan dat nog niet. De nieuwe realiteit is dat we te veel kantoren hebben. Je moet dus met die kantoren en winkels iets anders gaan doen. Ambtenaren bevinden zich echter in procedurekorsetten, waardoor er geen ruimte is om zaken te regelen. Vaak zijn bijvoorbeeld bestemmingsplannen beperkt van opzet en geven ze geen impuls aan creativiteit.”

Boissevain vindt dat de laatste jaren de verwevenheid tussen gemeentes en projectontwikkelaars wel erg ver is gegaan. “Je kunt je afvragen welke risico’s gemeenten met gemeenschapsgeld mogen durven nemen. Ze maken zich te kwetsbaar. Ik vind daarnaast dat projectontwikkelaars wat actiever moeten zijn in het nemen van die financiële risico’s. Ze stellen zich te veel op als ontwikkelcoördinator en ontlopen de risico’s. Het zou verstandig zijn als iedereen hierbij weer teruggaat naar zijn oude rol.”

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.