‘Grote woning inrichten kost de huurder veel geld’

26 februari 2014 – Goedkope woningen toewijzen aan mensen met een laag inkomen, wat directeur Eddy Veenstra van de Zwolse corporatie SWZ betreft is het bespreekbaar. Zo’n maatregel moet dan wel met de gemeente worden afgestemd. Veenstra reageert hiermee op het artikel Betaalbaarheid in zes dilemma’s in Aedes-Magazine van 27 februari 2014.

U voelt zich het meest aangesproken door het vijfde dilemma dat in het artikel in Aedes-Magazine staat beschreven; bewust goedkope woningen bouwen of in stand houden voor mensen met een laag inkomen. Waarom?

‘Buiten Zwolle bouwden wij de afgelopen jaren grote gezinswoningen met een ruime woonkamer, drie slaapkamers en een zolder. We merken dat mensen met een laag inkomen moeite hebben om zo’n woning in te richten. Vloerbedekking, gordijnen en voor drie slaapkamers voldoende en geschikt meubilair kopen, dat kost veel geld. Wat dat betreft hebben sommige mensen meer baat bij een kleine makkelijk in te richten woning. Wij denken binnen de organisatie hierover na. We overwegen bijvoorbeeld bij het woonruimteverdeelsysteem dat in Zwolle en Kampen wordt gebruikt, extra inkomensdrempels in te bouwen zodat we mensen met lage inkomens in woningen onder kunnen brengen met lage huren. In Zwolle zou dat heel goed kunnen. Deze stad kent geen achterstandswijken. Dus waar je ook woont, je hoeft je nergens voor te schamen.’

Dat klinkt als een goed plan, u stemt hiermee vraag en aanbod beter op elkaar af. Waarin schuilt het dilemma?

‘Als corporatie plaats je jezelf wel in een erg bevoogdende rol als je bepaalt wat mensen aan wonen uit mogen geven. Zo’n beslissing moeten mensen namelijk zelf nemen. Tegelijkertijd wil je het wonen betaalbaar houden. Maar nu de Rijksoverheid zich steeds minder nadrukkelijk met betaalbaarheid bezighoudt, word je als corporatie steeds meer gedwongen om je met de inkomens van je huurders te bemoeien. Met het oog op betaalbaarheid moet je dat doen. Maar dan in overleg met de gemeente. Wij gaan dit dilemma daarom ook agenderen bij de twee gemeenten en drie corporaties waarmee we in de regio samenwerken. Want bij betaalbaarheid gaat het niet alleen om huurlasten maar bijvoorbeeld ook over energiekosten en gemeentelijke heffingen.’

Wat doet SWZ nu al om de laagste inkomens van passende huisvesting te voorzien?

‘Wij bieden oudere, grotendeels afgeschreven woningen voor een lagere huur aan. En onze nieuwe woningen zijn goedkoper en kleiner. We bouwen niet alleen kleiner voor de kosten, maar ook omdat hier door het groeiende aantal eenpersoonshuishoudens meer vraag naar is. En we bieden voor een huur van 150 tot 200 euro per maand woningen aan in complexen die worden gesloopt. Dit is tijdelijke huisvesting die voldoet aan bepaalde minimum eisen en die niet geschikt is voor gezinnen met minderjarige kinderen.’

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.