Gemeenten moeten voor 7 maart foute registratie woningen melden

4 maart 2014 – Woningcorporaties die weten dat er fouten zijn in de registratie van hun woningen (RSIN-registratie), doen er goed aan dit met spoed te bespreken met de gemeente. Gemeenten moeten correcties uiterlijk 6 maart 2014 doorgeven aan de Belastingdienst. Alleen met juiste registratie, is het mogelijk de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren.

Een juiste registratie van het woningbezit is van belang bij het opvragen van inkomensverklaringen over huishoudens, die corporaties nodig hebben voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Een inkomenstoets over een huishouden kan alleen met succes uitgevoerd worden als het RSIN-nummer (Rechtspersonen Identificatie Nummer) van de aanvrager overeenkomt met het nummer waaronder de woning in de WOZ-administratie van de gemeente is opgenomen. Is dat niet het geval, dan verstrekt de Belastingdienst geen inkomensindicatie en kan de verhuurder het betreffende huishouden geen inkomensafhankelijke huurverhoging geven.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.