Fonds Werken aan Wonen: twaalf jaar een steuntje in de rug

18 oktober 2012 – Met twintig miljoen gulden begon het Fonds Werken aan Wonen in 2000. Het geld was bestemd voor initiatieven gericht op het verbeteren van de directe woon- en leefsituatie van kansarmen en op het bevorderen van de volkshuisvesting. Het geld is nu bijna op en het fonds kan terugkijken vruchtbare jaren.

Bijdragen van het Fonds Werken aan Wonen (FWAW) fungeerden als een soort ‘smeerolie’ en trokken een goed initiatief vlot als het initiatiefnemers aan middelen ontbrak. Mark van der Hiel, verenigingssecretaris bij Aedes en ambtelijk secretaris van het FWAW: ‘Een belangrijk ijkpunt was dat het echt nieuwe initiatieven moesten zijn. Meestal zijn dat projecten die zich in de praktijk nog moeten bewijzen. Een bijdrage kon helpen deze van de grond te krijgen. Soms werd een initiatief minder succesvol dan verwacht, maar meestal bleek onze bijdrage de juiste steun in de rug.’

Mensen motiveren
Initiatieven als Hambaken actief van een groep wijkbewoners in Den Bosch of de bouw van een tehuis voor blinden en slechtzienden in Moldavië lijken relatief kleine initiatieven. ‘Toch plaatsen ze het begrip wonen in een breder perspectief en motiveren daardoor andere mensen. Bovendien zijn het innovatieve en toekomstgerichte projecten met een voorbeeldfunctie. Allemaal redenen voor een financiële bijdrage’, aldus Mark van der Hiel.
Het FWAW steunde honderden zeer uiteenlopende initiatieven in en buiten Nederland. Ook in het geval van rampen heeft het FWAW financieel bijgedragen om organisatiekosten te dekken. Voorbeelden daarvan zijn de vernieuwing van kapotgeschoten daken in Kosovo en de bouw van meer dan 700 woningen in drie dorpen op het eiland Simeulue in Indonesië na de tsunami kerst 2004.

Buurtbedrijven
Nu de twintig miljoen gulden (9.075.604 euro) nagenoeg is uitgegeven betekent dat het einde voor het FWAW. Het betrof namelijk een eenmalig bedrag dat bij de fusie van de Nationale Woningraad (NWR) en het NCIV Koepel voor woningcorporaties in Aedes werd gereserveerd voor het FWAW. Het was vanaf de start duidelijk dat er ooit een einde zou komen. Pierre Sponselee, directeur-bestuurder van de Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland in Alkmaar en de afgelopen jaren bestuurslid van FWAW hierover: ‘Het Fonds heeft z’n rol gehad in de ontwikkeling waarbij mensen zelf meer de regie krijgen. Nu gaat dit op een andere manier verder. Kijk alleen al naar de buurtbedrijven die er zijn ontstaan. We mogen concluderen dat we hebben bijgedragen aan structurele oplossingen, zoals beoogd.’

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.