‘Financieel toezicht op corporaties onafhankelijk van minister’

14 januari 2013 – Het financieel toezicht op woningcorporaties moet beter en de interne organisatie en governance bij woningcorporaties sterker. Dat adviseert de ‘Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties’ aan minister Blok. Aedes is het hiermee eens, maar vindt dat een nieuwe Financiële Autoriteit Woningcorporaties (FAW) onafhankelijker ten opzichte van de minister van Wonen moet zijn.

Minister Blok stuurde vandaag het advies van de commissie Hoekstra naar de Tweede Kamer. De ‘Commissie van Wijzen’ koos in haar woorden voor een pragmatische benadering.

Actiever en risicogericht
Het externe toezicht moet actiever en meer risicogericht en de interne organisatie en governance bij corporaties moeten verbeteren, aldus de commissie. Er moet een geschiktheidstoets komen voor bestuurders en toezichthouders, uit te voeren onder verantwoordelijkheid van de FAW. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) komt onder direct toezicht van de minister van Wonen, en de WSW en de FAW moeten meer en beter informatie uitwisselen. Ook moet de professionaliteit binnen corporaties sterker, onder meer door beter intern toezicht en functiescheiding, benchmarking en grotere transparantie.

Onafhankelijk
Aedes onderschrijft een flink deel van de voorstellen die de commissie doet. Maar het financieel toezicht wordt wat Aedes betreft niet onafhankelijk genoeg. De commissie Hoekstra stelt weliswaar voor een nieuwe Financiële Autoriteit Woningcorporaties in te stellen, maar koppelt deze niet los van de minister Wonen. Hierdoor blijven volkshuisvestelijk toezicht en financieel toezicht met elkaar verweven.
Aedes-voorzitter Marc Calon: ‘Het is goed dat de externe Commissie van Wijzen voor een groot deel langs dezelfde lijnen denkt als de corporatiesector zelf. Maar wat mij betreft had de commissie nog wat verder mogen gaan. Juist een externe commissie heeft daar de ruimte voor. Hun voorstel leidt onvoldoende tot onafhankelijk extern toezicht.’

Toezicht met Bite
In 2012 kozen de leden van branchevereniging Aedes voor ‘Toezicht met Bite’. Hoofdlijnen daarvan zijn versterking van zowel de horizontale discipline tussen corporaties als het verticale toezicht vanuit de wettelijke toezichthouder. De voorstellen van de Commissie van Wijzen liggen in dezelfde lijn.

Saneringsinsituut
De commissie van Hoekstra stelt ook een ‘saneringsinstituut’ voor, dat zou moeten werken naast het WSW en de Financiële Autoriteit. De vraag is of dit de problemen oplost. De coördinatie tussen instituties (WSW, CFV en Ministerie) zal dan binnen dit instituut moeten plaatsvinden. Het wezenlijke probleem wordt niet opgelost.

Bron: aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.