Enquête woningcorporaties kan beginnen

16 april 2013 – Het stelsel van woningcorporaties wordt onderwerp van een parlementaire enquête. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het ‘plan van aanpak’ dat een voorbereidende commissie had opgesteld.
De commissie kiest dinsdag eerst een voorzitter en kan dan aan de slag. Voorzitter wordt waarschijnlijk PVV’er Roland van Vliet. Hij wordt dan de eerste PVV’er die een parlementaire enquête- of onderzoekscommissie voorzit.

De Kamer besloot vorig jaar maart op initiatief van het CDA dat er een onderzoek moest komen naar de manier waarop woningcorporaties functioneren. Misstanden bij corporaties waren aanleiding voor het onderzoek. De commissie kijkt met name naar Vestia, dat in grote problemen kwam door risico’s in het financiële beheer. Ex-topman Erik Staal kreeg desalniettemin bij zijn vertrek 3,5 miljoen euro mee; de corporatie kondigde aan de huren te gaan verhogen.

De commissie stelt dat het in de enquête niet alleen om misstanden in de sector gaat. Omdat het vermoeden bestaat dat het stelsel van woningcorporaties niet optimaal werkt, wil de Kamer te weten komen wat er aan schort en hoe het beter kan.

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.