EIB: meer geld vrijmaken voor starterslening

10 september 2013 – De malaise in de bouw zou effectief bestreden kunnen worden wanneer het kabinet meer geld vrijmaakt voor startersleningen.

Met een eenmalig bedrag van 100 miljoen euro richting het startersfonds kunnen op korte termijn 5000 voltijdsbanen in de bouw worden behouden voor een periode van twee jaar, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een woensdag verschenen rapport.

De starterslening maakt het voor starters op de koopwoningmarkt mogelijk om een voordelige hypotheek met een aanvullende renteloze lening te verkrijgen. Volgens het EIB kan met het genoemde bedrag voor 660 miljoen euro aan extra hypotheken worden verstrekt. En de regeling zou de overheidsfinanciën niet verslechteren, maar via extra belastinginkomsten per saldo zelfs verbeteren, aldus het onderzoeksinstituut.

Het EIB gaat ervan uit dat veel huizenzoekers door de starterslening eerder een huis kopen dan ze anders hadden gedaan, waardoor veel mensen die al een huis hebben ook weer sneller de gelegenheid krijgen om door te stromen. Hierdoor neemt de vraag naar nieuwbouwwoningen toe. “De versnelde toetreding van starters zet een keten in gang van verhuisbewegingen, waardoor naar schatting 20.000 extra transacties op de koopmarkt kunnen plaatsvinden binnen 2 jaar.”

Minister Stef Blok (Wonen) ziet in de EIB-notitie een bevestiging dat startersleningen zoden aan de dijk zetten, meldt zijn woordvoerder in een reactie. Met die verwachting is in het regeerakkoord 20 miljoen euro uitgetrokken voor startersleningen en in het woonakkoord nog eens 30 miljoen extra.

Extra geld is voor Blok niet aan de orde omdat de 20 miljoen uit het regeerakkoord nog niets eens zijn uitgeput. Bovendien is recent nog een aantal maatregelen aangekondigd om de bouw te stimuleren, waaronder de 400 miljoen voor energiebesparing in de sociale huursector.

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.