Doorstart vroege signalering schuldenproblematiek

22 januari 2013 – De invoering van een informatiesysteem om schulden bij huurders in een vroeg stadium te signaleren, is niet gelukt. Het systeem kan namelijk niet voldoen aan de door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gestelde privacy voorwaarden. De initiatiefnemers van deze Vroegsignalering index Probleemschulden (ViP), vragen de Tweede Kamer nu om een doorstart mogelijk te maken.

Onder de initiatiefnemers zijn banken, Leger des Heils, thuiswinkelbedrijven, energiebedrijven en Aedes. Zij roepen de woordvoerders in de Tweede Kamer in een brief op tot een doorstart van een systeem van vroegtijdige signalering van schulden. Woensdag 23 januari spreken zij met de minister over dit onderwerp.

Huisuitzettingen voorkomen
Woningcorporaties nemen deel aan het initiatief om huisuitzettingen te voorkomen. Door een vroege signalering van schulden kunnen corporaties maatregelen nemen en afspraken maken met huurders. Huisuitzettingen zijn voor huurder en verhuurder zeer ingrijpend en brengen hoge kosten voor de corporatie met zich mee.

Het ViP moet dit helpen voorkomen, maar met de bezwaren van het CBP lukt dat niet. Uitwisseling van gegevens is nodig om het systeem te laten werken. Aedes wil dat dit systeem helder, transparant en controleerbaar is en dat het de privacy van huurders zo min mogelijk aantast. De bezwaren van het CBP maakt het systeem niet werkbaar voor corporaties. Zo meent het CBP dat een corporatie pas na een huurachterstand van zes maanden mag worden ingelicht. Maar corporaties gaan al na drie maanden huurachterstand over tot uitzetting.

Doorstart
Uit het overleg van de woordvoerders met de minister moet blijken of de wil voor een doorstart er is. Randvoorwaarden hiervoor zijn onder meer medewerking van CBP, een wettelijke basis voor het systeem en betrokkenheid van Bureau Krediet Registratie (BKR).

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.