Congres Lokale kracht: vermijd regels en ambtenaren

20 maart 2014 – Zorgcoöperaties, ontmoetingsplekken, woonwerkgemeenschappen. In het hele land nemen mensen de oproep van de koning om te participeren ter harte. Voor professionals bij zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties én voor de overheid zelf, is het soms nog zoeken naar hun nieuwe rol. Dat bleek tijdens het derde congres over Lokale kracht, georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

‘Blijf zo ver mogelijk bij de overheid vandaan’, adviseerde inleider Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Want die zal nooit in staat zijn om menselijke problemen op te lossen. Stel bovendien zo min mogelijk regels op, voegt hoogleraar samenlevingsopbouw Justus Uitermark toe.

Digitale ondersteuning
In allerlei steden en dorpen zijn buurtactiviteiten rond wonen en zorg gaande. En er zijn inmiddels verschillende digitale initiatieven om mantelzorgers te ondersteunen en om mensen die hulp nodig hebben en mensen met goede ideeën met elkaar in contact te brengen. Zoals De Kiemplek waarin Standvast Wonen met vier andere corporaties investeert. Zo hoopt de corporatie bij te dragen aan de leefbaarheid in Beuningen en Druten.

Bewondernemers
Bij de Lucas Community in Amsterdam-West, doen ze niets liever dan buiten de overheid om opereren. En die heeft daar soms behoorlijk moeite mee, vertelt inleider Mostafa El Filali. Hij is van het Amsterdams Steunpunt Wonen dat de buurtcoöperatie begeleidt. De wijkcoöperatie, door bewoners gevestigd in een oude school, biedt allerlei diensten variërend van fietsreparatie, een buurttuin, kunst en catering waarmee ze bijdragen aan de buurt. Ook activiteiten op het gebied van zorg en buurtbeheer zijn in ontwikkeling. En daar stuitte El Filali op de overheid. ‘U overschaduwt ons beleid’, kreeg hij van een ambtenaar te horen. ‘Maar het is toch veel logischer dat mensen uit de buurt zelf hun buurt beheren in plaats van dat ze werkloos uit het raam toe kijken?’

Door de crisis doen gemeente en ook woningcorporaties noodgedwongen een stap terug. Zo droeg Stadgenoot haar buurthuiskamers en twee bedrijfsruimtes over aan de buurtcoöperatie. El Filali is daar blij om. ‘Corporaties zouden zich moeten concentreren op hun kerntaken: zorgen voor fatsoenlijk onderhouden woningen. Laat leefbaarheid over aan bewoners, door bijvoorbeeld leegstaande bedrijfsruimtes over te dragen. Dat levert genoeg maatschappelijk rendement op.’

Bron: aedes.nlDelen:

Comments are closed.