CFV: ‘Financiële positie corporaties onder druk’

24 maart 2014 – De financiële positie van corporaties staat door de crisis, de vastgelopen woningmarkt en rijksbeleid onder druk. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

Bij 90 corporaties zijn met het oog op de risico’s maatregelen opgelegd. Hierbij gaat het onder meer over slechte kwaliteit informatieverstrekking, liquiditeits- en solvabiliteitsrisico’s. In totaal staan 14 corporaties onder verscherpt toezicht en worden de corporaties Vestia, WSG en Veron gesaneerd. Bij 273 corporaties pasten de activiteiten bij de financiële mogelijkheden en ziet het CFV geen aanleiding voor interventies, zo blijkt uit het op 17 maart 2014 gepubliceerd jaarverslag van de financieel toezichthouder.

Signaalpunten
Het CFV heeft in 2013 in totaal 380 corporaties die onder normaal toezicht vallen voor het eerst volgens een nieuw ontwikkelde methodiek beoordeeld. Op basis van deze methode vindt de financiële beoordeling plaats volgens zes toezichtsterreinen en 27 signaalpunten.

Reactie Aedes
Het CFV benadrukt in zijn jaarverslag het belang van integraal en risicogericht financieel toezicht en laat zien hieraan actief, professioneel en transparant invulling te geven. Aedes is het niet eens met het voornemen van minister Blok van Wonen om het financieel toezicht rechtstreeks bij het ministerie onder te brengen. Dit staat op gespannen voet met het belang van onafhankelijk financieel toezicht en strookt het niet met het in ‘Toezicht met bite’ vastgelegde Aedes-standpunt.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.