CBS: Helft aandachtswijken doet het goed

17 oktober 2012 – De helft van de veertig aandachtswijken, die de overheid in 2007 aanwees, doet het goed. Een derde ontwikkelt zich juist negatief. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de wijken onderzocht op het gebied van wonen en leefbaarheid, leren, werken, schulden en veiligheid.

Integratie
Vooral als het gaat om integratie en gezondheid zijn grote sprongen gemaakt, zo rapporteert het CBS. Niet-westerse allochtonen zijn beter vertegenwoordigd in het derde leerjaar van havo en vwo. Verder is het verschil afgenomen tussen het aantal allochtonen en autochtonen dat werk zoekt of een werkloosheidsuitkering heeft. In aandachtswijken lopen niet-westerse allochtonen hun achterstand op autochtonen sneller in dan in de rest van het land.

Een andere positieve ontwikkeling is dat het aantal pasgeborenen dat extra zorg nodig heeft afneemt. In 2007 hadden in aandachtswijken ruim 16 procent meer pasgeborenen extra zorg nodig dan gemiddeld in Nederland. Die achterstand is afgenomen tot 9 procent.

Versnipperd beeld
Op andere gebieden, zoals veiligheid en voortijdige schoolverlaters, laten de cijfers een versnipperd beeld zien. In de helft van de wijken neemt het aantal voortijdig schoolverlaters af. Maar in de andere helft van de wijken neemt dat aantal alleen maar toe. Op het gebied van veiligheid boeken 22 wijken vooruitgang ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. 12 wijken gaan er wat betreft veiligheid echter op achteruit.

Kruiskamp
Kruiskamp in Amersfoort is een van de wijken die het goed doet. Minister Spies maakte vorige week bekend dat Kruiskamp niet langer een aandachtswijk is. Voor de overige 39 wijken geldt dat de overheid ze in ieder geval de komende drie tot vijf jaar nog extra ondersteunt.

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.