Bouwwereld blij met regeerakkoord

30 oktober 2012 – AMSTERDAM – De bouwwereld reageert maandag instemmend op de aanstelling van een minister van Wonen door het nieuwe kabinet Rutte-Asscher en de plannen die het nieuwe kabinet heeft met de woningmarkt.

“De bouw en infrastructuur krijgen in dit kabinet de aandacht die ze verdienen”, aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.
“Wat de woningmarkt betreft zien we hier het beste nieuws in jaren, als we enerzijds kijken naar de helderheid over de hypotheekrenteaftrek en starters, en anderzijds naar het beleid richting marktconforme huren”, aldus de voorzitter.
Brinkman zegt te hopen dat het regeerakkoord er voor gaat zorgen dat de bouwwereld geleidelijk weer uit het dal zal klimmen.
Ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is, bij monde van voorzitter Ger Hukker “blij dat Nederland een minister van Wonen krijgt”.
Dat is volgens hem een stip op de horizon. “Tot nu toe waren er zoveel verschillende partijen, organisaties en bewindslieden die aan de knoppen draaiden. Nu komt er als het goed is eindelijk één verantwoordelijk aanspreekpunt, met een samenhangende visie over de huur- en woningmarkt. Het is nog niet helemaal onze visie, maar ik ben ervan overtuigd dat Stef Blok de ministerpost met verve zal vervullen.”

Uitermate serieus
De andere grote makelaarsvereniging, VBO, stelt dat het regeerakkoord de woningmarkt “uitermate serieus” neemt. “Door een programmaminister voor de woningmarkt aan te stellen, onderkent het te installeren Kabinet van VVD en PvdA het belang van de woningmarkt voor de gehele economie”, aldus voorzitter Hans van der Ploeg.
Volgens VBO steken Rutte en Samsom “hun nek uit met baanbrekende voorstellen om het fiscale systeem van de woningmarkt open te breken door de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met een half procentpunt te verlagen”.
Van der Ploeg: “Door 2040 als stip op de horizon te zetten, krijgt de consument zekerheid over de hypotheekrenteaftrek. Het consumentenvertrouwen zal hierdoor toenemen. Zeker omdat de afbouw budgetneutraal plaatsvindt via compenserende belastingverlaging.”

Meer activiteit
VastgoedPRO, een beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs, sluit zich aan bij de positieve geluiden.
“Consumenten weten nu waar ze aan toe zijn. Wij vertrouwen er op dat dit zal leiden tot meer activiteit op de markt”, zegt algemeen directeur Ed van de Bijl.

Vereniging Eigen Huis
Organisaties voor woningbezitters en huurders reageren aanmerkelijk minder opgetogen op het regeerakkoord. Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis is “met stomheid geslagen”.
“Alle berichten leken erop te duiden dat de afspraken over de hypotheekrenteaftrek uit het Kunduz-akkoord van tafel waren”, zegt Mulder. Daarin was bij het afbouwen van de renteaftrek een onderscheid gemaakt tussen mensen die al een hypotheek hebben, en starters. Ik ben teleurgesteld dat die maatregel opnieuw in dit regeerakkoord is opgenomen.”
“Veel politici en hoogleraren zijn het erover eens dat het verschrikkelijk slecht is dat er voor starters een zwaarder regime bestaat dan voor de mensen die al een hypotheek op hun huis hebben. Zo komt de woningmarkt natuurlijk nooit op gang.”

Huurders
Ronald Paping, directeur van Woonbond, een vereniging voor huurders: “De Woonbond is zwaar teleurgesteld over de inhoud van het nieuwe regeerakkoord. Dit pakket laat de woningmarkt niet beter functioneren, maar leidt tot een volledige investeringsstop in de huursector.
Huurders worden volgens Paping “financieel uitgekleed”, zonder dat ze alternatieven hebben om dit te voorkomen.
“Ik hoop nog steeds dat de politiek bij zinnen komt en ons plan ‘WONEN 4.0’ invoert. Daarin wordt verdere marktwerking op de huurmarkt juist nadrukkelijk gekoppeld aan de stapsgewijze afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, extra investeringen om woningtekorten op te heffen en een robuuste woontoeslag.”

Bron: nu.nl

 

 Delen:

Comments are closed.